Hry ------ Modelky ------ Lara Croft ------ our ART ------ Rubrika

návod TR:7 3.č.

10. srpna 2011 v 7:57 | natálie a síma |  lara 7

England - King Arthur's Tomb?

Jako vždy začínáte animací, v níž se setkáte a pohovoříte si s Alisterem, jakmile se ocitnete v reále, otočte se doleva a lanem shoďte dolů mříž. Vstupte do vchodu pod otvorem, kde jste vytrhli mříž ( v místnosti vpravo je meč zaražený do kamene, je to páka, ale zatím nefunkční, neboť všude je vypnutý proud, sem se ale za chvíli vrátíte), vytáhněte ven bednu a přistavte si ji pod otvor s vylomenou mříží. Vylezte si na ni, vytáhněte se nahoru, vstupte do místnosti, tam rozstřelte bednu a seberte první bronzový kříž. Poté použijte lano na mříž vpravo a zatáhněte, skrčte se (F) a vlezte do otvoru, seskočte dolů. Ocitli jste se na malém úzkém dvorku, jděte doprava a zavěste se na nadezdívku nad posledním oknem vpravo, ručkujte doleva, na konci přeskočte doleva a spusťte se dolů. Zde zatáhněte za páku, tak zapnete elektřinu, po vertikální tyči si vyšplhejte až nahoru, přeskočte si na římsu vpravo, ručkujte doprava a spusťte se na nadezdívku, pozor ať nespadnete dolů, na dvorku je voda a je pod proudem. Přeskákejte si doprava až na poslední nadezdívku, seskočte doprava, zde už voda není, projděte dveřmi vpravo a jděte do místnosti s mečem, na kterou jsem vás před chvílí upozornila. Zatáhněte za meč, který funguje jako páka, teď už je elektřina zapnutá, takže si otevřete protější vrata, kterými projděte, ocitli jste se v místnosti s propadlou podlahou. Díru v podlaze obejděte zprava, rozběhněte se a přeskočte si k malému okénku, zachytněte se a vtáhněte se dovnitř, na druhé straně seskočte, rozstřelte bednu a seberte druhý bronzový kříž. Vytáhněte se zpět na okno, na druhé straně se zavěste a skočte dozadu, tak přeskočíte díru v podlaze. Vlevo od tohoto okénka vidíte ze zdi trčící horizontální tyč, naskočte si na ni, roztočte se a přeskočte na druhou, ta se však začne otáčet o 90 stupňů a dříve než se začne vracet do původní polohy, skokem vzad si přeskočte na třetí tyč. Roztočte se i na ní a přeskočte na čtvrtou tyč, tak se pod vaší tíhou začnou otevírat vrata, rychle přeskočte skokem vzad na předcházející tyč, honem se otočte a přeskočte přes zavírající se vrata do další místnosti. Nyní se tedy nalézáte v další místnosti s propadlou podlahou, vpravo rozstřelte z pistolí kovový kruh, přidržující loďku, ta spadne, vskočte na ni a z ní na druhou stranu. Vpravo je otvor těsně nad podlahou, skrčte se a vlezte do něj, rozstřelte bednu a seberte třetí bronzový kříž. Prolezte otvorem zpět a naproti zatáhněte za meč, tak v animaci spadne pár desek, které tak odkryjí tajný mechanizmus. Použijte na lano na válci vaše lano, zatáhněte za ně, tak se počnou otevírat dveře, pusťte lano a utíkejte vpřed, použijte i kotoul (F+šipka vpřed), tak proklouznete do další místnosti ještě dříve, než se dveře znovu uzavřou. Nyní se nalézáte v místnosti s vysokozdvižným vozíkem, který budete muset použít. Všimněte si naskládaných beden, na spodní straně, ale jen z jedné strany mají otvor pro zastrčení vidlice vysokozdvižného vozíku. Vozík ovládáte kurzorovými klávesami a na zdvíhání a spouštění vidlice používejte klávesy H+K. Čeká vás tedy dosti obtížný úkol, neboť vozík se kočíruje velice nesnadně a navíc si musíte natáčet i bedny tak, abyste do nich mohli zastrčit vidlici vozíku. Dříve než ještě něco začnete podnikat, všimněte si mříží vysoko nad vámi, vystřelte na ně lano a zatáhněte, tak vytrhnete mříž. Poté už můžete přemisťovat bedny a to tak, že pod otvor po mřížích přemístíte první bednu, na ni pak druhou a vedle nich zleva třetí (obr.13). Vystupte si z vozíku, vytáhněte se na nižší bednu, z ní na tu vyšší a vyskočte si do okna, zachytněte se a vytáhněte se dovnitř místnosti, je to pracovna profesora. Přečtěte si listiny, tak se dozvíte, že toto není pravá hrobka, kterou hledáte, takže seberte alespoň první stříbrný kříž a vraťte se zpět dolů k vysokozdvižnému vozíku. Zde nasedněte znovu do vozíku, odstraňte zbylé bedny a sjeďte s ním dolů po schodišti a naproti narazte do kamenného sarkofágu, tak ho rozbijete a seberte druhý stříbrný kříž. Vlevo na vozíku odstraňte bedny, rozjeďte se proti zdi a rozrazte ji, vjedete do chodby. Na vozíku projeďte mezi dvěma bodci, rozrazte zeď, vozík vás ochrání, spustí se animace, jakmile v ní spatříte šipku, klikněte na stejnou na vaší klávesnici, tak se zachytnete nad propastí, vytáhněte se nahoru. Naproti ve výklenku vlevo si lanem seberte čtvrtý bronzový kříž, vpravo ve výklenku stejným způsobem pátý. Nyní seběhněte vlevo po schodech dolů, před mezerou ve schodišti si přeskočte do výklenku vlevo a z něj na římsu doprava, rychle ručkujte vpravo, neboť římsa se po chvíli zřítí i s vámi. Neotálejte a rychle seběhněte po schodech dolů, neboť i ony se po chvíli zhroutí a přeskočte si na druhou stranu. Odbočte na schody doprava rozběhněte se a naskočte na horizontální tyč, na ní se roztočte a přeskočte si do protějšího výklenku. Zavěste se na jeho okraj, přeskočte na římsu vpravo, rychle ručkujte doprava a na konci si přeskočte vlevo do otevřeného okna, musíte ale být rychlí, neboť i tato římsa se hroutí. Uvnitř jděte doleva a na konci seberte šestý bronzový kříž, vraťte se a seskočte dolů, (jedno upozornění, pokud se vám tento krkolomný kousek nepodaří, spadnete níž přímo a hra se uloží, aniž byste získali tento kříž. Pokud ho tudíž chcete získat, musíte tuto cestu podniknout znovu od posledního uložení, je zajímavé, že pokud se vám to povede a kříž získáte, po seskoku dolů se už hra neukládá.) seběhněte dolů po schodech, naskočte na lano a zhoupněte se na schody úhlopříčně dopředu vpravo, ale i ty se brzy rozpadnou, takže přeskočte na další. Z nich se zavěste na malé okénko vlevo, ručkujte po něm doprava, seskočte níž, poté na kámen a tak jste se ve zdraví konečně ocitli dole. Vyjděte po schodech nahoru a odbočte do chodby vlevo, přeskočte lávové pole. Pokračujte doprava, za šlehajícími plameny je bedna, kterou si lanem přitáhněte k sobě. Potlačte ji na první mřížoví, pak si na ni vylezte a jakmile plameny před vámi z mřížoví na chvíli zmizí, rychle si přeskákejte na druhou stranu. Otočte se a lanem si přitáhněte bednu k sobě, přetáhněte ji na první mřížoví vlevo a stejným způsobem si přeskočte přes plameny, opět si lanem přitáhněte bednu k sobě. Přistavte ji ke kamenným dveřím vpravo, vyskočte si na ně nahoru a na druhé straně seskočte dolů. Vlevo zatáhněte za páku, tak dveře otevřete, lanem si bednu přitáhněte a tlačte ji před sebou mezi levé rotující ostří (kolem páky), u mříží seberte třetí stříbrný kříž. Nyní přetlačte bednu až mezi protější rotující ostří, tam naleznete druhou bednu. Jednu z nich přetlačte pod ostří, tak ho zastavíte, druhou bednu přetlačte kolem první zpět do místnosti a první bednu si přitáhněte k sobě. Jednu z beden přetlačte pod třetí, tedy prostřední ostří a druhou kolem ní protlačte do místnosti, vytáhněte první bednu , stojící pod ostřím, nyní tedy máte obě bedny v místnosti. Pokud chcete později získat zlatý kříž, pak si jednu z beden přistavte k levé klenbě a vytáhněte se z bedny nahoru, zde zatlačte do zdi kamennou desku s nápisem I. Slezte dolů, bednu přetáhněte pod pravou klenbu, vytáhněte se opět nahoru a do zdi zatlačte kamennou desku označenou II. Slezte dolů a bednu postavte pod čtvrté rotující ostří, kolem ní přetlačte druhou bednu a tu duhou zase přitáhněte k sobě. Nyní tlačte obě bedny současně před sebou v řadě tak, aby zakryly obě mříže v podlaze. Pak si na ně vyskočte, rozběhněte se a přeskočte na druhou stranu. Vpravo zatáhněte za páku, projděte takto otevřenou branou, vyběhněte po schodištích nahoru, tam jsou na podlaze nášlapné desky, pokud na ně vstoupíte, brána vpravo se otevře, jakmile však je opustíte, brána se znovu zavře. Je tedy zřejmé, že je budete muset něčím zatížit. Vskočte tudíž doleva do vody, plavte na druhou stranu, kde vystupte na souš. Vlevo vidíte veliký lustr, lanem ho rozhoupejte, tak spadne a shodí mříž před sedmým bronzovým křížem, lanem si ho seberte. Před vámi lanem rozhoupejte druhý lustr, tak i tento spadne do vody a rozbije ochrannou desku, použijte doprava na vzniklý otvor lano, tak z něj vytáhnete rakev, která spadne do vody. Lanem si ji přitáhněte, stoupněte si na ni a nyní používejte lano na okolní svítilny, tak se budete přitahovat na druhou stranu. Od poslední svítilny vpravo použijte lano na svítilnu nad nášlapnými deskami, tak se přitáhnete i s rakví na nášlapné desky, kde nechejte rakev stát a nyní již můžete proběhnout otevřenou branou dál, tak doběhnete k vodnímu kanálu. Skočte do vody, pod vámi je otvor, v němž seberte osmý bronzový kříž a hned naproti přehoďte páku. Rychle si naskočte na rakev, ta bude teď stále odnášena vodním proudem, asi v polovině si z ní přeskočte do chodby vpravo, seskočte na druhou stranu. Pokud byste chodbu minuli, tak se vraťte a z rakve se přitáhněte zpět použitím lana na svítilnu a skočte znovu. Jestliže se vám skok podařil, plujte po seskoku do něj vpřed, vpravo vidíte čtvrtý kříž, ten je ale zatím nedostupný. Odbočte doleva, zatáhněte za páku, tak k vám přijede jiná rakev, na kterou vylezte. Přitahujte se pomocí lana, zachycovaného za svítilny, tak si doplavete k výklenku, na který se vytáhněte a seberte čtvrtý stříbrný kříž. Znovu naskočte na rakev a stejným způsobem se přitahujte na druhou stranu od výklenku, kde jste sebrali kříž. Na konci si vyskočte nahoru a seskočte na druhou stranu, spustí se animace a v ní vás proud vody stáhne do velikého bazénu s vodou. Plavte na druhou stranu, kde se vytáhněte na břeh, teď jste se ocitli před chrámem, jehož vchod je ale uzamčen. Z vašeho pohledu vidíte před sebou tři svítilny, zavěšené na ramenech. Použijte tudíž na tu vpravo lano a přetočte rameno o 90 stupňů, přejděte doleva a totéž udělejte i s ramenem levým. Vlevo od něj si vyskákejte po výstupcích nahoru, otočte se doprava a naskočte na vodorovnou tyč, roztočte se s z ní přeskočte na šikmou plošinku. Jakmile budete po ní klouzat dolů, včas vyskočte a zachytněte se za rameno svítilny, to se s vámi přetočí do původní polohy. Roztočte se na něm, skočte a při skoku použijte lano, tak se zachytíte na prostřední, nejvýše umístěné svítilnu, na laně se opět zhoupněte a přeskočte si na rameno první svítilny, i tato se s vámi přetočí do původní polohy. Roztočte se a přeskočte naproti na skálu a vytáhněte se nahoru, po římsách si přeskákejte doprava, zachytněte se za řetěz a vyšplhejte se až nahoru, kde si přeskočte na střechu chrámu. Jděte na druhou stranu kolem visícího lana a na konci vpravo ve výklenku seberte pátý stříbrný kříž. Vraťte se teď zpět k lanu, naskočte si na ně a sešplhejte dolů, tak se v animaci ocitnete uprostřed chrámu konečně u hrobek, které hledáte. Vydejte se k hrobce s nápisem Bedwyr a její víko přetáhněte až k poškozenému sloupu. Nyní rozhoupejte vaším lanem lustr tak, aby se houpal směrem k zavěšenému zvonu, rychle přeběhněte k víku hrobky a z něj se vytáhněte na poškozený sloup, přeskočte na lano se zavěšeným kamenem, tak vaše tíha kámen sníží a zároveň se zdvihne doposud na zemi ležící zvon. Pokud jste rozhoupali lustr správným směrem, tento narazí do zvonu, spustí se animace a otevře se vám východ z chrámu. Vyjděte tudíž ven a vydejte se na protější stranu, opět se spustí animace a z vody vyleze obrovský had. Je zbytečné po něm střílet, neboť vaše zbraně jsou proti němu zcela bezmocné. Had nejenže mlátí ocasem, ale plivá i zraňující sliny, musíte se tedy snažit jim vyhýbat. Všimněte si, že kolem dokola jsou rozmístěny na čtyřech sloupech s pákou čtyři klece, jen těmito lze hada usmrtit. Začít můžete u kteréhokoliv sloupu, postup je vždy stejný. Z pistolí střílejte do sloupu a jakmile had otočí hlavu, aby zjistil, co se děje, rychle zatáhněte za páku (obr.14), tak se mu v animaci klec rozbije o hlavu a on ztratí čtvrtinu jeho životní energie, pokud se tak nestane, byli jste pomalí a musíte si pokus zopakovat. Toto si naprosto stejným postupem zopakujte u zbylých třech sloupů, poté se spustí animace a had natáhne paprče. Vlevo před vámi vidíte zbytek jeho těla s ocasem, je bleděmodrý a mezi travinami, skočte proto do vody a plujte k němu, vylezte si na jeho ocas a jděte dopředu, na konci se vytáhněte na skálu a vstupte do chodby. Rozběhněte se dopředu, skočte a ve skoku použijte lano, tak se za něj zachytíte, zhoupněte se a přeskočte na druhou stranu. Přeskočte si na tyč, roztočte se a skočte, v animaci budete klouzat po plošině. První mezeru přeskočte a dále pak kopírujte nápovědu ve formě šipek na vaší klávesnici, tak se přes všechna nebezpečí a nástrahy ocitnete v chodbě. Za mříží nahoře kovový kroužek drží lano, rozstřelte ho a poté si po výstupcích na mřížích vyskočte nahoru, zachytněte se za mříž nahoře, přeskočte na lano, zhoupněte se a skočte dolů, seberte devátý, tedy poslední bronzový kříž. Stejným způsobem si vyskákejte po mříži nahoru a znovu se zavěste na lano, rozhoupejte se a přeskočte si k zamřížovanému vchodu, zde zatáhněte za páku, projděte vchodem, který jste si takto otevřeli a sklouzněte se dolů. Jistě jste již poznali, že tady jste už jednou byli, ale nyní jsou zde stráže, které postřílejte, jeden zákeřník je i nahoře na římse. Zde jsem vám poprvé radila, abyste po stranách na teráskách zatlačili dovnitř bloky I a II, pokud jste to neudělali, tak to udělejte teď. Jinak můžete bednu podstrčit pod rotující ostří, poté projděte do další místnosti. Za mříží zastřelte strážného, toho vlevo "pozdravte" granátem, plameny teď můžete na dvakrát přeskočit, jděte vpřed a stejným způsobem přeskákejte i přes druhé, u lávového pole skolte dalšího bastarda a přeskočte si na druhou stranu. Seběhněte dolů po schodech, zastřelte stráž a vlevo na zdi zatlačte dovnitř blok III, tak si otevřete vchod vpravo, jděte tam a seberte zlatý kříž. Vystupte si na schůdky vlevo a z nich přeskočte na výtahovou plošinu, aktivujte spínač, tak vyjedete nahoru. Zde postřílejte stráže, na mříž vpravo použijte lano a přitáhněte se, skočte dopředu a zavěste se, odtud skočte doleva na schody. Pokračujte chodbou vpřed, pobíjejte strážné, postřílejte i psy, jděte dál a vejděte do místnosti Zde zlikvidujte z bezpečné vzdálenosti stráže pomocí granátů, mají totiž neprůstřelné štíty. Jakmile se jich zbavíte, vyběhněte po schodech nahoru, zde zlikvidujte poslední bastardy, tak se spustí závěrečná animace.

Nepal - The Ghalali Key.

Po skončení úvodní animace se ocitnete v zasněžených a ledem pokrytých horách Nepálu. Jakmile se ocitnete v reále, naskočte na protější římsu a rychle ručkujte doleva (šipka+E), neboť tato se po chvíli zřítí. Na konci se vytáhněte na kamenný blok, sklouzněte se a včas si přeskočte na druhý. Přeskočte na římsu, spusťte se níž, ručkujte doleva až na konec, zadním skokem přeskočte na římsu a honem po ní ručkujte doprava, neboť i tato se částečně zřítí. Vytáhněte se na kamenný blok, otočte se doleva, přeskočte na dřevěnou lávku a rychle po ní přeběhněte, neboť i tato se zřítí, na konci naskočte na tyč, rychle se roztočte a skočte na druhou stranu, neboť i tyč brzy spadne. Vytáhněte se nahoru na kamenný blok, na jeho druhé straně se spusťte dolů a seberte první bronzový pohár. Vytáhněte se zpět na kvádr, lano použijte na zvon, zhoupněte se a přeskočte na krápník, honem na druhý a rychle na třetí (i ony se totiž po chvíli utrhnou), z něj naproti na ledovou římsu. Ručkujte doprava, na konci si vyskočte na vyšší ledovou římsu, asi uprostřed je možné se vytáhnout nahoru, zatím to ale nedělejte. Ručkujte až doprava na samý konec, zde se vytáhněte a seberte první stříbrný pohár. Zavěste se zpět a uprostřed v místě, na které jsem vás upozornila, se vytáhněte nahoru, popojděte dopředu a vpravo rozstřelte ledovou desku, vstupte do jeskyně, jděte na konec a vytáhněte se na kamenný kvádr. Z něj se sklouzněte dolů, přeskočte na šikminu a včas si přeskočte na další kamenný kvádr. Otočte se doleva, přeskočte si na desku, i ta se po chvíli rozpadne, takže honem skočte na tyč, roztočte se a skočte, při letu použijte lano, tak se zachytíte za spodek havarovaného letadla. Rozhoupejte se na laně a přeskočte naproti ke vchodu do jeskyně. Otočte se, rozstřelte ledovou zeď před vámi a přeskočte si pro druhý stříbrný pohár, poté přeskočte zpět ke vchodu do jeskyně. Jděte chodbou až na konec, tak spatříte letící vrtulník, neváhejte a skočte doprava na křídlo havarovaného letounu, spusťte se níž a přeskočte dozadu na římsu. Opět se spusťte níž a podlezte pod vrtulí havarovaného letounu a pomocí lana seberte druhý bronzový pohár. Podlezte pod vrtulí zpět, jděte na druhou stranu, seskočte níž, pod vámi zastřelte leoparda a seskočte dolů. Do trupu letadla zatím nevstupujte, zřítili byste se i s ním dolů do propasti, vyskočte si naproti na ledovou římsu, použijte lano na trosky letadla, tak je shodíte dolů a nyní si již bez obav přeskočte na druhou stranu, vlevo seberte třetí stříbrný pohár. Přeskočte si nazpět a nyní lanem vtáhněte zbytky letounu do trupu letadla, tak trup zatížíte a můžete vstoupit dovnitř. Spustí se animace, v ní seberete drahokam, tedy poslední součást meče, ale trup letadla se začne převažovat a hrozí zřícení do propasti. Opět tedy kopírujte šipky na obrazovce na vaší klávesnici (levá, nahoru, dolů, nahoru), tak se sice trup zřítí, ale vy se skokem na ledovou plošinu zachráníte a drahokam je váš. Nyní se rozběhněte dopředu, přeskočte na protější ledový svah, včas naskočte na tyč, jen jednou se roztočte, neboť tyč upadne, přeskočte na protější svah, z jeho kraje na další, na konci na třetí. Rychle před sebou rozstřelte ledovou stěnu (signalizuje vám to žlutý výstražný trojúhelník), přeskočte na protější svah, odtud na tyč (pozor i ta po chvíli padá), jednou se roztočte a skočte dopředu, tak jste tyto krkolomné přeskoky zvládli. Ocitli jste se v členité jeskyni, otočte se a lanem seberte třetí bronzový pohár, otočte se a rozběhněte se vpřed, přeskočte na druhou stranu. Obraťte se doprava, naskočte na tyč, roztočte se a přeskočte na římsu, ručkujte doleva, na konci si přeskočte na římsu vlevo, rychle ručkujte doleva, neboť tato se po chvíli zřítí. Spusťte se níž, zadním skokem si naskočte na tyč (obr.15), roztočte se a přeskočte na krápník, z něj na druhý. Vlevo vidíte ve skulině čtvrtý bronzový pohár, na ten se ale teď nedostanete, z krápníku si přeskočte doprava na malou ledovou plochu, ta ale začne padat, takže se rychle rozběhněte vpřed a přeskočte, zavěsíte se na římsu. Ručkujte doprava a vytáhněte se, otočte se a lanem seberte čtvrtý bronzový pohár, který jste před chvílí minuli. Zavěste se na protější okraj, ručkujte doleva, spusťte se na nižší štěrbinu, opět ručkujte vlevo, spusťte se dvakrát níž, vytáhněte se a seberte zlatý pohár. Stejnou cestou se vraťte zpět na místo, odkud jste lanem získali čtvrtý bronzový pohár, vyskočte si na štěrbinu nad vámi, ručkujte doprava, přeskočte na římsu vpravo, ručkujte stále doprava. Přeskočte na protější římsu, opět tentokráte rychle ručkujte doprava, neboť tato se po chvíli zřítí a na konci se vytáhněte nahoru, vstupte do jeskyně. Zde postřílejte stráže, pozor na ně, házejí i granáty, pomoci při jejich likvidaci si můžete i rozstřelováním láhví s plynem. Vlevo od vstupu do jeskyně seberte pátý bronzový pohár, poté vylezte na nejnižší ledový kvádr, zastřelte dalšího bastarda, otočte se a rozstřílejte z pistolí ledovou stěnu před vámi, přeskočte si do takto otevřeného výklenku a seberte čtvrtý stříbrný pohár. Po dalších ledových kvádrech si přeskákejte pro šestý bronzový pohár, rozběhněte se ke zvonu, skočte a v letu se za něj zachytněte lanem, přeskočte si ke kamenné stavbě, na kterou se vytáhněte. Naskočte na lano, sklouzněte se dolů, jakmile se ocitnete na zemi,sklouzněte se po ledové ploše do jeskyně. Pokračujte vpřed, vlevo seberte sedmý bronzový pohár, poté pokračujte dopředu, přeskočte si doprava na ledovou kru a z ní na druhou. Sestřelte před vámi ledový převis, skočte na další kru, z ní pak přeskočte k otevřenému vchodu, vytáhněte se nahoru. Seskočte na druhou stranu, po krách plujících doprava přeskakujte doleva, vlevo ve výklenku seberte pátý stříbrný pohár. Po krách si přeskákejte na druhou stranu a vstupte do protější jeskyně, popojděte vpřed a po schodech si vystoupejte nahoru, kde nejdříve skolte z pistolí leoparda. Po schodech vpravo sestupte dolů, otočte se vpravo do protisměru a rozstřelte zeď, seberte šestý, tedy poslední stříbrný pohár. Vraťte se zpět nahoru, postavte se k rozbitému zábradlí a přes tři u stropu zavěšené zvony si pomocí lana přeskákejte až na druhou stranu. Nad schodišti vpravo i vlevo najdete osmý a devátý, tedy poslední bronzový pohár, poté sejděte zpět dolů. Naskočte si na pravou výtahovou plošinu, tak sjedete dolů, lanem si na ni přitáhněte menší bednu. Vytáhněte se na horu ke zlaté podlážce v podlaze, přeskočte si na levou výtahovou plošinu, ta s vámi klesne dolů a lanem si na ni přitáhněte zlatou bednu. Vytáhněte se opět nahoru, skočte na pravou výtahovou plošinu, tak na ní sjedete dolů a lanem si na ni přitáhněte i velikou bednu, tak se na levé výtahové plošině zlatá bedna dostane až na jednu úroveň se zlatou podlážkou v podlaze. Přetáhněte ji tažením, nebo tlačením až na zlatou nášlapnou podlážku, tak jste si dole pod vámi otevřeli dveře (obr.16). Seskočte dolů a vejděte do nich, seběhněte po schodech dolů, tak se spustí animace, v níž konečně poskládáte váš divotvorný meč. Lomenou chodbou projděte do chodby z dveřmi na konci a zdálky na dveře meč použijte, tak je rozrazíte, vejděte dovnitř. Opět se spustí animace, po jejím skončení musíte být kromobyčejně rychlí a nezastavovat se ani na zlomek sekundy, neboť všechny plošiny na sloupech se budou hroutit. Rychle tudíž přeskočte doleva, odtud doprava a skočte vpřed, otočte se doleva a přeskočte dopředu na další plošinu a z ní skočte na pevný kraj, vytáhněte se nahoru. V závěrečné animaci se potom domluvíte s Alisterem, že se znovu vrátíte zpět do Bolívie.

Bolivia - The Looking Glass.

Ocitli jste se v závěrečné misi celé hry, zde moc rad pro další postup ode mne nečekejte. Ocitli jste se zpět v místech, kde jste se poprvé setkali s Rutlandem v Bolívii. Po skončení animace se s vervou pusťte do vojáků a ostatních padouchů, samozřejmě jak jinak, než novým divotvorným mečem, sbírejte po nich lékárničky a tak se zásobujte pro závěrečný souboj s Amandou. Jakmile je všechny zlikvidujete, spustí se animace, ve které Rutland zmírá v náručí Amandy. To Amandu rozlítí tak, že se promění v ohnivou bestii a s ní se teď musíte pustit do boje. Lítá ze strany na stranu, používejte na ní meč, pokud ji máte zasáhnout, musí se na bestii objevit červený zaměřovací kurzor. Jakmile jí podstatně ubude zdraví (ukazatel vpravo nahoře), v tu chvíli změní na okamžik svoji podobu bestie na svoji skutečnou visáž a před ní se objeví výstražný žlutý trojúhelník (obr.17). V té chvíli k ní rychle doběhněte a bodněte ji (E), kolem ní se vše zbortí a opět se změní v ohnivou bestii, ale všimněte si, že její ukazatel zdraví se již znovu zcela nenaplní. Tento postup musíte tedy zopakovat třikrát po sobě a tak se jí definitivně zbavíte. Poté už jen pečlivě a zcela zaslouženě sledujte finální závěrečnou animaci, zřejmě výsledkem celého těžkého procházení všemi misemi moc spokojeni a nadšeni nebudete.

Croft Manor - váš domov

Toto je prémiová mise, kterou jste mohli navštívit již po ukončení první mise, tedy Bolívie. No nechala jsem si ji nakonec, jako lahůdku a po pravdě řečeno, jsem napoprvé tuto možnost přehlédla, což tímto napravuji.
Poté, co jste se ocitli ve spodním obývacím pokoji vašeho domova, odbočte doleva a seberte v tmavé chodbičce první bronzový štít. Potom se vraťte se a jděte naproti do kanceláře, kde pracuje Alister. Za jeho počítačovým pultem po pravé straně na podlaze spusťte přenosný počítač, tak jste si po levé straně na zdi otevřeli dvířka od trezoru. Vydejte se tudíž k nim a stiskněte spínač za takto otevřenými dvířky. Vyjděte z místnosti ven a vstupte vpravo do dveří, pokračujte dál chodbou a na jejím konci si seskočte do bazénu, vpravo pod vodou seberte druhý bronzový štít. Plujte na druhou stranu, zde zatáhněte za páku, teď jste si takto otevřeli první mříž pod vodou před vchodem do tunelu. Vylezte ven z bazénu a po levé straně bazénu zatáhněte za kamennou rybu, za ní z výklenku seberte třetí bronzový štít, sochu ale zatlačte nazpět. Po levé straně se nachází socha s kopím, použijte tudíž na ni lano, tak kopí povytáhnete ven, všimněte si, že stejná socha na druhé straně má již kopí vytažené. U ní vytáhněte sochu kamenné ryby, za lehátky vzadu seberte čtvrtý bronzový štít. Vydejte se k druhým lehátkům a malou kamennou sošku potáhněte ven. Vytáhněte se na ní a přeskočte na tyč, roztočte se a přeskočte si na římsu balkónu před vámi. Přeručkujte doprava, přeskočte na sochu ryby a z ní na tyč sochy, na které se roztočte se a přeskočte do poschodí. Napravo na skokanském prkně seberte pátý bronzový štít, teď se mrkněte na podlahu, musíte natočit obě sochy tak, aby se jejich kopí zkřížila a odpovídala namalované předloze na podlaze. Nyní tudíž přetočte pravou sochu doleva a levou doprava, tak se jejich kopí zkříží a za nimi vzadu se zpřístupní deska s hlavou sochy. Stlačte její jazyk, teď jste si dole v bazénu otevřeli druhou mříž. Pokračujte na konec balkónu, obraťte se doprava a vyskočte na tyč sochy, roztočte se na ní a skočte, při skoku použijte lano, zhoupněte se a přeskočte na druhou tyč. Na této se opět roztočte a přeskočte na balkón, vedle sochy koně seberte dalekohled. Lanem zachytněte modrou kouli nad sochou a stáhněte si ji dolů, potom ji zatlačte do důlku v podlaze, teď jste si spustili níž zelenou rostlinu nad bazénem. Za druhou rybí sochou seberte první stříbrný štít, poté se vraťte na tu stranu balkónu, z které jste sem přeskočili. Naskočte na tyč, roztočte se a skočte, při přeskoku použijte vaše lano, tak přeskočíte na sníženou rostlinu nad bazénem, na kterou se vytáhněte. Zachyťte se lanem za protější balkón a přeskočte si na něj, zde seberte druhý stříbrný štít. Teď si seskočte do vody, plavte nyní již otevřeným tunelem dopředu, po cestě seberte třetí stříbrný štít. Pokračujte v plavbě vpřed, brána před vámi se otevře zcela automaticky, na konci seberte pod vodou šestý bronzový štít, potom se vytáhněte se nahoru, teď jste se ocitli v tělocvičně. Nejdříve ze všeho si přetočte všechno nářadí označené oranžovými kuličkami vaším lanem, potom se rozběhněte po odrazovém můstku a přeskočte na tyč, pak přeskočte doprava na římsu, přeručkujte po ní doprava. Poté přeskočte na žebřík, vylezte po něm až nahoru, přeskočte si na plošinu vpravo. Na ní automaticky popojedete kousek dopředu, na konci si přeskočte na druhou plošinu a seberte čtvrtý stříbrný štít. Vraťte se nazpět k odrazovému můstku, nyní si ale přeskočte až k římse, povytáhněte se výš a skočte zadním skokem na tyč, z ní pak na další, pusťte se a rychle přeskočte do výklenku, kde seberte sedmý bronzový štít. Určitě jste již pochopili sami, že výchozím místem pro přeskoky do výklenků je spodní odrazový můstek, štíty jsou umístěny ve výklencích v rozích místností v různých výškách. Teď si přeskákejte doleva pro osmý bronzový štít, vpravo po tyčích pro devátý bronzový štít, seskákejte si opatrně zpět až dolů. Lanem si přetočte žebřík a opět si známou cestou k němu přeskákejte (obr.18), skočte z něj doleva na tyč a z ní do výklenku pro desátý bronzový štít. Teď si otočte desku před horním vstupem, vraťte se zpět přes žebříky a plošinky, odtam přeskočte doprava, přeručkujte si a přes tyče přeskákejte pro jedenáctý bronzový štít. Vraťte se nazpět k odrazovému můstku a přes žebřík a plošiny si přeskákejte doprava, kde se spusťte se dolů a seberte pátý stříbrný štít na okraji bazénu. Skočte do vody, plavte na druhou stranu, vraťte se opět k odrazovému můstku, přeskákejte si po žebříku až k první plošině, přeskočte na druhou a z ní na zeď, zachytněte se a přeskočte doprava. Přeručkujte doprava, zadním skokem přeskočte na tyč, z ní pak přes dvě další tyče až na poslední plošinku. Přitáhněte se vaším lanem a přeskočte si do výklenku pro šestý stříbrný štít. Nyní si seskákejte až dolů a vám dobře známou cestou se vraťte zpět do obýváku, kde se vydejte po schodišti nahoru. Na bílý kruh nade dveřmi použijte lano, zatáhněte za ně a seberte dvanáctý bronzový štít. Vraťte se na druhou stranu a vejděte do dveří vpravo, nyní se nacházíte ve vaší ložnici. Popojděte dopředu, zabočte do leva, na konci chodby vejděte do dveří vpravo. Nacházíte se ve vašem obývacím pokoji, vlevo sklopte dva meče, tak budete moci z otevřeného výklenku sebrat pistole. Vpravo se nachází šatnička, kde se můžete kdykoliv v budoucnu převlékat do jiného oblečení, po levé straně se nachází vaše ložnice, kde za postelí seberte třináctý bronzový štít. Nyní se vraťte se zpět na chodbu, seběhněte dolů po schodišti a po dalším vystoupejte nahoru. Z pistolí rozstřelte bílý kruh, pak seberte pod ním z výklenku sedmý stříbrný štít. Vraťte se po schodech dolů, po protějším vystoupejte nahoru, kde vstupte do dveří vpravo. Pokračujte na konec chodby, kde projděte dveřmi a ze stolu seberte baterku. Z vašeho pohledu vlevo ode dveří rozstřelte desky, za nimi ve výklenku seberte osmý stříbrný štít. Potom ještě vytáhněte z výklenku ven malou knihovnu a přetlačte ji na jednu z nášlapných desek vedle stolku Alistera. Nad schody nahoře v regálech vidíte druhou malou knihovnu, použijte tudíž na ni vaše lano a stáhněte ji dolů, pak ji přetlačte na druhou nášlapnou desku v podlaze. Vyběhněte nahoru po schodech a v poslední místnosti seberte čtrnáctý bronzový štít. Vracejte se po schodišti zpět dolů a vstupte úzkými dveřmi, které jste si před chvílí přesunutím knihovniček otevřeli do tmavé chodby, kde si rozsviťte baterku a seberte devátý stříbrný štít. Pokračujte dopředu, rozstřílejte všechny bedny, seberte patnáctý bronzový štít. Jděte dopředu, tak objevíte dvě jazyková tlačítka, obě stlačte a u druhého musíte přečíst nápis na takto odhalené kamenné desce, tak zopakujete heslo, což je první podmínka pro získání zlatého štítu. Nyní se vraťte zpět do ložnice a odtud k bazénu, známým způsobem se přesuňte do poschodí ke dvěma sochám s meči, nyní je otočte tak, aby stály zády k sobě. Za nimi se otevřela druhá kamenná deska, kterou si musíte rovněž přečíst a tak zopakovat heslo, tak jste splnili druhou podmínku pro získání zlatého štítu. Dobře vám známou cestou se vracejte zpět do knihovny k Alisterovi, kde zatlačte do knihovny modrou knihu. Vyjděte nahoru po schodech a zatáhněte za meč, tak získáte poslední, tedy šestnáctý bronzový štít. Zlatou knihu zastrčte zpět do knihovny, vydejte se nazpět, cestou zasuňte do knihovny zelenou knihu, poté seběhněte dolů po schodech a zatlačte do knihovny poslední, tedy červenou knihu. Tak se vám otevře knihovna a z ní seberte poslední, tedy desátý stříbrný štít. Nezapomeňte si opět přečíst a tak zopakovat nápis na kamenné desce, teď jste splnili třetí podmínku pro získání zlatého štítu. Poté se navraťte zpět do chodby, seběhněte dolů po schodišti a po druhém vyšlapte nahoru, pokračujte doprava až na samý konec chodby, jazykový spínač je k vám teď otevřen čelem. Nejdříve vpravo od něj stáhněte vaším lanem do horizontální polohy všechny tři tyče, nyní je třeba konat ale velice rychle. Zatlačte na jazykový spínač, ten se počne pomalu otáčet, ale po chvíli se vrátí zpět do původní polohy. Honem si poté po tyčích přeskákejte až na druhou stranu, kde na levé straně aktivujte další jazykový spínač. Pokud jste to stihli dříve, než se první jazykový spínač vrátil do své původní polohy, potom dole pod vámi v obývacím pokoji vyjede z podlahy kamenná socha. Seběhněte tudíž dolů, sochou otočte tak, aby stála čelem k aktivnímu kruhu na podlaze, sami se k němu vydejte a stoupněte si na něj. Spustí se animace, socha zajede do podlahy a místo ní vyjede z podlahy kamenný sloup, na kterém je umístěn jediný zlatý štít v této misi. Vraťte se zpět nahoru k tyčím, naskočte na první, z ní potom na druhou a z té si seskočte na sloupek se zlatým štítem a seberte ho. Pak si seskočte dolů a nyní vám už zbývá jenom hru uložit, tak potvrdíte splnění všech úkolů a sebrání všech štítů z tajných skrýší a trvale si je zapíšete i do dalších misí..
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

líbí se vám to?

ano je bezva 36% (94)
ano 21.1% (55)
ne 21.1% (55)
ne vůbec je hnusnej 21.8% (57)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
vítejte na našem blogu o tomb raider. :-)

www.psiadusa.sk

www.psiadusa.sk