Hry ------ Modelky ------ Lara Croft ------ our ART ------ Rubrika

návod TR:2 - 2.č.

9. srpna 2011 v 20:05 | natálie a síma |  lara 2

Living Quarters

Vlevo pod vodou nahodila Lara páku a vstoupila do podpalubí vedle strojovny. Přelezla na druhou stranu a vešla do místnosti s hořícími rošty. Z rampy přeskočila do štěrbiny na protější straně a přeručkovala vpravo, kde přehozením páky zlikvidovala oheň. Vyskočila do otvoru a chodbou prošla k páce. Jejím přehozením změnila polohu pístů ve strojovně. Proskočila otvorem v podlaze a po pístech se dostala do chodby na protější straně u stropu. Cestou vpravo nalezla ve výklenku tajemství. Pokračovala dále chodbou a narazila na kvádr. Zasunula ho a posunula další. Seskočila znovu k páce a přehodila písty do původní polohy. Vrátila se chodbou u stropu, přeskákala písty a z posledního skočila vpravo na plošinu s pákou. Jejím přehozením zatopila místnost s původně hořícími rošty. Proplavala do ní a pákou na zdi otevřela protější dveře. Těmi se dostala pod vrak lodi. V protější štěrbině přehodila páku a otvorem v lodi vlezla do druhé části strojovny. Vyskočila na podestu, nahodila páku a doběhla k dalším dvěma ve vedlejší místnosti. Nahodila je krátce po sobě a přeručkovala na druhou plošinu k další páce. Jejím přehozením do druhé polohy uvolnila vstup na vrchní plošinu vedle v místnosti. Odsunula kvádr a přeručkovala vlevo. Skokem do úzké chodby na druhou stranu se dostala dále a přeskočila do místnosti. V chodbě vpravo vyskočila na vyvýšenou plošinu a stropem se propadla do tajné místnosti. Vrátila se zpět, zabočila vpravo a sjela po šikmé plošině. Ve vodě se propadla a proplavala k dalšímu tajemství. Vrátila se a ve vedlejší místnosti přeručkovala na sloup a pokračovala čelní chodbou. Seskočila a dostala se do salonku. Po schodišti přeběhla do další místnosti. V chodbě posunula kvádr nejprve dopředu. V místnosti vlevo nalezla v její zadní části v prohlubni pod odsunutým kvádrem klíč. Vrátila se k prvnímu kvádru v chodbě a nyní ho posunula k sobě. Přes zábradlí seskočila do místnosti dole a chodbou za odsunutým kvádrem se dostala ke dveřím. Odemkla je a po schodišti napravo vstoupila do hlediště kina. Skočila do výklenku na pravé straně a přehozením deonu odsunula část opony. Prošla za ní a pomocí přisunutého kvádru se dostala do místnosti za druhou oponou. Přehozením vypínače zatopila prohlubeň v místnosti, kde před tím našla klíč. Vrátila se tam a přes vodu se dostala ven z lodi.

The Deck

V další úrovni Lara hned proskočila okny do vody. Vylezla přes malou skalní plošinku a doskákala ke klíči. Skočila zpět do vody a pod skalním masivem proplavala do otvoru ve stropu. Vylezla z vody a dala se doprava k navršeným bednám. Ty postupně odsunula. Nyní v odkrytém vchodu vložila klíč do zámku a vstoupila do místnosti. Podvodní pákou spustila padací strop. Vrátila se zpět a ve výklenku před bednami se propadla čtvercovým otvorem do místnosti s padacím stropem. Vylezla na výstupek a nahozením páky vypustila vodu z prostoru za otevřenými dveřmi. Vrátila se tam a v zadní části místnosti odsunula bednu. Chodbou vylezla do jeskyně k podzemnímu jezírku. Na jeho dně objevila tajemství. Kousek od tajného místa proplula do podzemní chodby, kterou se dostala k otvoru. Proskočila jím na bedny na člunu a sebrala klíč. Znovu proplavala do podzemní chodby a cestou vlevo se dostala ven z jeskyně na horní palubu lodi. Spustila o patro níž na palubu s odkrytým bazénem. V něm za dveřmi objevila tajemství. Z vysunutého můstku u rozbitého zábradlí se spustila ještě níž na malou plošinu. Z ní přeskočila na vystouplý kamenný kvádr a dále na betonovou rampu. Skokem z této rampy do skalní dutiny vpravo objevila další tajemství. Z betonové rampy skočila dál na převrácený trup lodi. U lodního šroubu se spustila do malé štěrbiny a přeručkovala vlevo na plošinu, ze které opět přeskočila do protější jeskyně. Běžela vzhůru. Šikmou stěnu překonala po výstupcích šikmými skoky. Pokračovala na vrchol jeskyně, odkud nejprve přeskočila na protější střechu a z ní na další. Propadlem se dostala do kabinového prostoru lodi. Na konci labyrintu chodeb narazila na zasunutý kvádr. Odsunula ho a nahozením deonu otevřela další dveře v téže úrovni. Vešla do místnosti a klíčem odemkla dveře. Přeběhla padající strop vpravo k protějšímu vypínači a otevřela jím další dveře. Znovu přes padající strop, tentokrát po levé straně, zatím neporušené. Otevřenými dveřmi se dostala po schodech do jeskyně. Otvorem na jejím konci seskočila na vrak lodi a sebrala klíč. Sestoupila do nejnižší úrovně, kde za odsunutými bednami objevila poslední dveře. Odemkla, vstoupila a sebrala žlutý klíč.

Tibetan Foothills

Po seskoku s padákem z havarovaného letadla v tibetských horách se Lara vydala skalní soutěskou vpravo. První vlnu valících se koulí přeskočila, před druhou se schovala do výklenku ve skále. Pokračovala uvolněnou cestou dále a došla ke skalnímu výstupku. Proskočila zamrzlý otvor, sjela dolů a zachytila se na protější stěně. Přeručkovala škvíru a došla na konec jeskyně. Skočila do vody a vylezla na malé bílé plošině. Vyšplhala po stěně a skočila na podestu před jeskyní, kterou se dostala na skalní výstupky a přes ně na druhou stranu k chatě. Cestou sebrala lékárnu. U chaty napravo před rozbitou mříží objevila tajemství. Nasedla na sněžný skútr a vydala se cestou do jeskyně. Projela jí a zaparkovala na volném prostranství za jeskyní. Ze šikmé rampy skočila do další jeskyně a putovala dál. Přeskočila skalní propast a zabočila vlevo. Na rozcestí se dostala cestou vpravo do výklenku, kde nahozením páky otevřela dřevěná vrata. Vrátila se na rozcestí a dala se druhou cestou. Přeběhla most a dostala se na volné prostranství na skalní rampu. Na plošině vpravo nalezla tajemství. Sestoupila dolů a na protější stěně vyšplhala do skalního otvoru. Cestou vlevo sestoupila do propasti a sebrala klíč. Pokračovala dál, pákou si otevřela dveře, vyšplhala nahoru a znovu se ocitla před propastí. Přeskočila ji a došla do prostoru se zamrzlým jezírkem, kde klíčem narovnala padací most. Po něm utekla před lavinou do další části jeskyně. Přeručkovala vytvořenou propast a vrátila se zpět k zamrzlému jezírku. Sebrala klíč a zlikvidovala protivníka. Na jeho skútru projela po svahu kolem propasti, přelezla na druhou stranu a vrátila se k dřevěné chatě. Odemkla dveře a uvnitř nahodila páku. Otevřenými vraty za chatou prošla do další jeskyně. Přeručkovala propast. Na jejím druhém konci sestoupila dolů a nalezla tajemství. Cestou dál se na volném prostranství utkala se dvěma skútry. Vypořádala se s nimi po svém a pokračovala v cestě. Zasunula kvádr ve stěně a provlékla se do dalšího prostoru. Vpravo objevila zatopenou propast. Sestoupila níž a z výklenku skočila do vody. Vylezla na plošinu a přeskočila do otvoru ve skále. Proběhla jím a jak jinak...

Barkhang Monastery

Lara seběhla skalní chodbou před palác, kde to nejprve pořádně vyčistila. Po žebříku na zdi vlevo vyšplhala na podestu a z ní přeskočila do výklenku. Z něho se dalším skokem dostala na skálu se štěrbinou, kterou přeručkovala před okno chrámu. Okno rozbila a vstoupila dovnitř. V chodbě odbočila vlevo a další místností vlevo vyšplhala po žebříku do velké místnosti s obří sochou. Na vysunuté podestě sebrala klíč. Vrátila se zpět do chodby, kde předtím odbočila vlevo, a před vraty zasunula do zámku klíč. Vešla opět do místnosti se sochou, tentokrát o patro níž. Mezi sloupy vpravo prošla chodbou do místnosti se sekajícími břity. Přeskočila první z nich a sebrala klíč. Vrátila se zpět, seběhla se schodů a zamířila do chodby vpravo. Proběhla místností s bednami a pokračovala dál. Přeskočila nastražené propadlo a v další chodbě zamířila po schodech k oknu. Skrze něj vstoupila na parapet a pokosila řvouny na nádvoří. Seskočila dolů. Po žebříku, který nalezla v podloubí, vyšplhala vzhůru a sebrala první modlitební mlýnek. Vrátila se zpět přes místnost s bednami do chodby. Odbočila vpravo a proběhla úzkou chodbou mezi kyvadly s trny a valícími se břity. U posledního břitu našla v zadní části chodby tajemství. Pokračovala do spojovací místnosti a sebrala klíč. Pokračovala do místnosti s bazénem, kde ve výklenku objevila další tajemství. A nyní zpátky do místnosti se sochou. Červeným klíčem otevřela propadlo. Podzemní chodbou se vydala ven z chrámu. Otvorem ve skále vyšplhala po žebříku na skalní podestu a přeběhla visutou lávku. Po skalních výstupcích přeskákala na střechu chrámu, pronikla dovnitř a sebrala druhý modlitební mlýnek. Pákou si otevřela dveře a vrátila se zpět do velkého chrámu se sochou, kde u propadala s červeným klíčem vstoupila dovnitř. Velkými vraty zabočila vpravo a doběhla do místnosti s přeplátovanými dveřmi. Klíčem je otevřela a v zádveří sebrala další klíč. Cestou zpět do místnosti se sochou odbočila do místnosti s rotujícími břity. Odemkla dveře a prošla do atria. Mezi sochami za rohem našla páku, kterou dočasně zhasila ohně v uličce, kterou proběhla. Odbočila vlevo k další páce a spustila dvě propadla. V dolní místnosti rozbila sklo a sebrala dva krystaly. Další pákou u žebříku si otevřela východ. Po schodech vyběhla mezi sochy a tam vložila první krystal. Prošla uvolněným vchodem a odsunula bednu. Ve skrýši sebrala třetí modlitební mlýnek. Vydala se zpět na vrchní podestu se sochou, kde sebrala první klíč. Uličkou vpravo seskočila do chodby. Vyhnula se valícím se koulím a za druhou z nich odbočila vlevo do místnosti s malým bazénem. Překonala vodní vír a proplula do další chodby. Skočila do tmavé chodby, na protějším konci vyšplhala o patro výš. V pravé místnosti sebrala čtvrtý modlitební mlýnek. Přeskočila ohně a ve vedlejší místnosti odsunula kvádry. Chodbou za nimi a po žebříku se dostala zpět do místnosti se sochou. Sestoupila o patro níž a vyběhla do vchodu u zábradlí před sochou. Po žebříku vyšplhala do výklenku a po hlavě sochy přeskákala do protějšího výklenku, kde zasunula druhý krystal. Otvorem v podstavci pod sochou se dostala do místnosti vedle bazénu. Přehodila páku a v protější místnosti posunula kvádr pod vodopád. Ve vypuštěném bazénu za odsunutým kvádrem sebrala pátý modlitební mlýnek. Vrátila se k soše a dveřmi vlevo u jejího podstavce prošla do místnosti, kde do prázdných otvorů nasadila všech pět modlitebních mlýnků. Otevřela jimi velká vrata a v protější místnosti nasadila klíč do zámku. Vyběhla otevřenými dveřmi.

Catacombs Of The Talion

Vyhnout se padajícím krápníkům bylo pro Laru naprostou samozřejmostí. Vlevo v jeskyni přeručkovala spárou do tajné místnosti. Spustila se do místnosti se sněžným mužem a na stěně přehodila páku. Po žebříku vylezla zpět k prasklině a po šikmé plošině sjela na podestu. Po schodech seběhla do místnosti s malým jezírkem. Na schodišti přeskočila vlevo a vyprovokovala dvě koule. Uskočila před nimi a v dolní části místnosti za jezírkem vyskočila na špičatý skalní převis. Přeběhla padající strop a zachytila se na protějším žebříku. Z něj přeskočila na zadní plošinu, kde pákou zvedla mříž. Sebrala zlatou masku. Nyní se protáhla otvorem ve dně vypuštěného jezírka a dala se chodbou k mříži. Otevřela si pomocí zlaté masky. Vyběhla po šikmé ploše a uskočila před valícími se koulemi. Vešla do otevřeného prostoru s lávkou. Z prvního výstupku přeskočila do otvoru v levé stěně. Seskočila dolů. U zamrzlého jezírka proběhla vpravo do místnosti s ledovou stěnou. Vlevo z výstupku skočila do vody a sebrala zlatou masku. Vrátila se do otevřeného prostoru s lávkou. Za balkonem vpravo našla dveře. Do otvoru nasadila masku a vstoupila do místnosti. Na plošině uprostřed mříží nahodila páku a otevřela všechny mříže v místnosti. Kvádr v pravém rohu posunula pod mříž a zablokovala tak její spuštění. V místnosti za mřížemi přehodila další páku. Znovu vylezla do otvoru, kde ve vodě našla zlatou masku a přeběhla lávku. Z plošiny na konci lávky přeskočila na protější žebřík. V další místnosti skočila otvorem do vody o proplavala do zadní části zatopené jeskyně. Z malé plošiny vyskočila na žebřík a nalezla tajemství. Pokračovala dál. U dveří vylezla na sloup a přeskočila na další žebřík. Zachytila se těsně za spodní okraj, vyšplhala po něm a saltem přeskákala na kamennou lávku s pákou. Tou otevřela dveře za sloupem. V další místnosti otevřela pákou na středovém sloupu hlavní vrata v místnosti s balkonem. Vrátila se tam a v místnosti přeskočila na podestu. Unikla před valícími se koulemi. Další koule valící se z vedlejší plošiny vybouraly v protější stěně otvor do místnosti. V té se Lara postavila na první čtvercovou plošinu. Po druhé proběhla do místnosti s otrávenými trny a protějšími dveřmi v časovém limitu zmizela do další úrovně. V místnosti s trny před ukončením úrovně vyšplhala po zdi vlevo na červenou stříšku, kde nalezla tajemství.

Ice Palace

V další místnosti Lara střelila do kovového zvonu a otevřela jím dveře. Vstoupila dovnitř a z plošiny vpravo seskočila do otvoru s trampolínou. Střelila do dalšího zvonu. Ten otevřel první mříž v podloubí ve střední části místnosti. Před podloubím vyskočila šikmo z dvojité trampolíny s úchytem o dvě patra výš do místnosti s pákou. Nahodila ji a otevřela klec se sněžnými muži. Nad klecí vešla chodbou do místnosti, kde pákou narovnala plošinu v prvním podlaží v podloubí. Z trampolíny v podloubí na ni vyskočila. Střelila do protějšího zvonu a otevřela i druhou mříž v podloubí, kde se z nové trampolíny odrazila na protější podestu. V otvoru střelila do zvonu a otevřela mříž nad plošinou. Po žebříku vyšplhala do horních prostor. Z parapetu seskočila do místnosti. Výklenkem, kde skolila sněžného muže, přešla do jeskyně a na kvádru sebrala zlatou masku. Vrátila se zpět k výklenku a vylezla otvorem vlevo. Dala se chodbou doprava a nalezla tajemství. Na protější straně se chodbou dostala do místnosti s ozdobnými vázami. Skočila o patro níž a výklenkem za balkony vylezla ke schránce, kam vložila zlatou masku. Ve vedlejším výklenku prošla otevřenými dveřmi přes lávku na protější stranu a chodbou se dostala do místnosti se zavěšeným lustrem. Na vedlejší plošině přehodila páku a vylila z lustru roztavenou hmotu na zamrzlou plochu jezírka. Na jeho dně nalezla palici ke gongu. Proplavala do vedlejší jeskyně. Mezi padajícími krápníky vylezla z vody, pokosila sněžné muže a po schodech přešla do místnosti s koulemi. Rychle před nimi utekla do výklenku vlevo. Přeručkovala nad propastí a vyskočila do výklenku. Z něj přeskočila na protější stěnu a vyšplhala do otvoru pod stropem. Spustila se do místnosti s gongem. Palicí do něj udeřila. Seskočila do místnosti a v levém zadním rohu přeskočila přes propast na protější žebřík. Dole nalezla páku, kterou otevřela dveře do budovy vedle gongu. Uvnitř na sloupu nalezla tajemství. Vylezla do místnosti pod gongem, kde na sloupu sebrala zlatý klíč. Zavřenou chodbou vyrazil obrovský netvor kterého Lara musela jen a jen pokropit.

Temple Of Xian

Lara proběhla obě místnosti, sjela po plošině a přes vodopád se dostala do spodní části jeskyně. Vylezla z vody na plošinu před žebříkem. U vodopádu vpravo proplavala tunelem do vedlejší jeskyně a před chrámem vylezla z vody. Z trampolíny vedle chrámu vyskočila na střechu. Na protější straně nahodila páku a otevřela průchod u žebříku s plošinou. Vrátila se na ni a vyšplhala vzhůru. Došla do místnosti s lávou. Sešplhala níž. Přeručkovala skulinou a spustila se o patro níž. Na plošině vpravo přeručkovala a nalezla tajemství. Na opačné straně přeskočila na žebřík a vyšplhala do chodby s kovovými rošty. Prošla jí do další místnosti. Protější žebříky přeručkovala a na konci odrazem od protější šikmé stříšky přeskočila na podestu vedle nastražených otrávených trnů. Rychle přeběhla labilní strop nad lávou a na jeho konci spadla na vyčnívající sloup. Z něj skočila do protějšího otvoru, sjela po šikmině a zachytila se na sloupu pod pákou. Tou otevřela dveře do chrámu v zadní jeskyni. Skočila do vody a doplavala k němu. Vstoupila dovnitř a ocitla se v místnosti s figurínami. Otevřeným vchodem prošla do další místnosti s lávou, kde přeskákala k páce v protějším výklenku. Nemohla ji nahodit a propadla se níž do místnosti s lisovacími kvádry a otrávenými trny. Rychle nahodila protější páku a zpět do chodby. Šikmo vzhůru a vyhýbat se valícím se koulím. Seskočila do tmavé místnosti, kde pákou otevřela vchod k žebříku se sekajícími břity. Sestoupila do místnosti s dalšími jezdícími břity. Proběhla a dostala se do horní úrovně místnosti s figurínami. Nahodila vypínač o po trámech rychle přeskákala do protějších dveří. V další místnosti s lávou přeběhla lávku s kývajícími se pytli s trny. Nahodila rychle oba vypínače na plošině a dlouhým molem přeběhla s výskokem na výstupek pod sochou draka, kde sebrala dračí klíč. Přeskočila na sloup vlevo a vylezla do místnosti za sochou draka, kde nahodila páku. U stropu v místnosti s lávou nalezla tajemství. Z plošiny před drakem přeskočila na vysoký sloup a dále až přes trampolínu na levý sloup u protější zdi. Šikmo po výstupcích ve stěně vyskákala do horního otvoru. V místnosti odsunula kvádr a pákou za rohem otevřela mříž v podlaze. Sjela po šikmině. Znovu se ocitla v horní části místnosti s figurínami. Seskočila z trámu a vedle dveří vložila dračí klíč do zámku. Proběhla chodbou s jezdícím břitem a sjela do další místnosti s vodou. Zde nahodila hned tři páky. Ve vedlejší místnosti s vodopádem přeskákala po sloupech na plošinu u dvou kovových roštů. V bazénu přehodila páku o rychle proplavala protější zatopenou chodbou. Na jejím konci u stropu proplavala výklenkem k další páce. Ta otevřela dveře za ní a opět páka. Rychlá vracečka do bazénu a vynořit se v otvoru ve stropu. Otevřenými vraty prošla do další místnosti a pak do chodby. Nahodila páku a skočila do otvoru v zadní části místnosti. Silný vodní proud ji vtáhl do vodního tunelu, kde sebrala zlatý klíč. Plavala dál do jezera s plošinou a žebříkem, kde na počátku epizody poprvé vylezla z vody. Odemkla vrata a vplula do zatopené chodby. Na rozcestí vpravo pronikla otvorem dál a na protějším sloupu přehodila páku. Vrátila se zpět na rozcestí a otvorem ve stropu proplula do další jeskyně. Vylezla z vody a vydala se do pavoučí říše. V nevábné jeskyni proběhla až do místnosti se zámotkem. Přes sloupy postupně přeskákala do další chodby a z ní na protější sloup ve vodě. Zde nalezla klíč. Skočila do vody před vchodem do pavoučí říše. Otvorem ve dně se vrátila a proplavala do jeskyně s chrámem. U dveří vpravo zasunula klíč do zámku. V další místnosti šikmo přeskákala po výstupcích do horní chodby. Proběhla ven a po lávce do další místnosti. Přeskákala po sloupech a za místností s jezdícím břitem přeběhla lávku. Na protějším sloupu vypínačem otevřela zlaté dveře do místnosti s lávou. Vrátila se zpět za místnost s jezdícím břitem. Ze sloupu pomocí kaskádovitě uspořádaných trampolín vyskočila do výklenku a dál se dostala do místnosti s lávou. Z kamenného mola přeskočila na plošinu u zámku. Z ní rychle utekla před jedoucím kvádrem s trny na protější sloup a vyšplhala po žebříku na vrchní podestu. Z ní vylezla do místnosti s dalším lisovacím kvádrem a přeskočila s chycením na žebřík. Vyšplhala nahoru a v úzké chodbě s hořící dračí loučí na konci nahodila páku. Tou otevřela dveře na podestu k soše draka. Na sloupu před hlavou draka sebrala zlatý klíč. Seběhla zpět na podestu se zlatým zámkem. Odemkla a na protější stěně přeskočila z mola na vysunutou kovovou plošinku. Z ní pěkně hup na protější žebřík a na další podestu u jedovatých trnů. Z ní šikmo skočila na podestu za sloupem, kde nahodila páku. Stejnou cestou na stejnou podestu u trnů. Nyní ovšem šplh vzhůru. Ocitla se znovu v úzké chodbě s dračí loučí. Přešla na podestu do opačné místnosti, kde se tyčila druhá socha draka. Přeskákala k jeho hlavě a u sloupu vylezla po žebříku vzhůru. Přes soustavu dalších žebříků se sekajícími břity vyšplhala do nejvyšší chodby, aby byla svědkem podivného rituálu.

Floating Islands

Po zelené plošině se Lara pustila nejprve šikminou vlevo. Doskočila na malou podestu, kde sebrala zlatý valoun. Přeskočila ke zkamenělině bojovníka. Po výstupcích vlevo vylezla zpět na zelenou plošinu. Rozeběhla se a přes šikmou plochu skočila na podestu s vysokým plotem, kde nahodila páku. Doběhla k otevřeným dveřím. Sjela dolů a odrazila se na další plošinu. Vylezla otvorem v podlaze do chrámu a sebrala zlatý valoun. Od zkamenělých soch bojovníků se vpravo po zeleném výstupku spustila níž a na plošině nahodila páku. Dalším otvorem po zelených masivech přeskákala na velkou plošinu se dvěma zkamenělými bojovníky. Vsadila oba zlaté valouny do otvorů u dveří a prošla jimi před chrám s hořící střechou. Vlevo přeskočila plošinu s koulí, unikla další kouli a skočila k lanovce. Nad mostem před otevřeným vchodem do chrámu se pustila. Vešla dovnitř. V místnosti u tří zkamenělých bojovníků nahodila páku. Na protější straně v místnosti sjela lanovkou k žebříku, kde se zachytila a vyšplhala vzhůru, až k zelenému výklenku. Spárou přeručkovala do další místnosti a po šikmém zeleném sloupu vylezla na střechu. Dostala se zpět do místa, kde unikala před koulemi a stejnou cestou se dostala k lanovce. Tentokrát se vydala na parapet ve výklenku. Skočila vlevo a posunula zelený kvádr pod šikmou plošinu a vedle vrhače smrtících disků vyskočila na podestu. Na sloupu přehodila páku. Seskočila do úzké mezery v podlaze a z plošiny nahodila páku. Vrátila se zpět do místa nahození první páky a vylezla na zeď před hořící stěnou. Skočila obdélníkovým otvorem do vody. V místnosti nahodila další páku. Otvorem ve dně proplavala do místnosti se sekajícími břity, které pákou před nimi vyřadila z činnosti. Šla dál a vylezla v chodbě za lanovkou. Přeskočila do hlavní místnosti a z ní zpět k lanovce, ale o patro výš. Z chodby přeskočila do skuliny a přeručkovala jí k další páce. Nahodila ji, vrátila se a otevřenými dveřmi prošla do místnosti s otvorem uprostřed. Sjela o patro níž a pákou zvedla mříže. Pokosila oživlé zkamenělé bojovníky a ve výklenku nahodila další páku. U posledního zkamenělého bojovníka v protějším výklenku pákou zvedla mříž. Vyběhla po zalomeném schodišti zpět do místnosti s otvorem uprostřed. V otevřených dveřích vyšplhala po žebříku a salty přeskákala na další až do horního patra s lanovkou. Na rampě posunula kvádr před vrhací disky, zavěsila se na lanovku a ...

The Dragon s Lair

Lara prošla přes zkamenělinu bojovníka do druhé místnosti. Za rohem nahodila páku. Postřílela dva další oživlé bojovníky a nahodila další páku. Vběhla do vedlejší místnosti a postřílela nepřátele. U jednoho z nich sebrala zlatý valoun, kterým otevřela dveře. U obětního oltáře došlo k přeměně oběti v mohutného draka. Když ho Lara zdolala, rychle mu vytáhla ze srdce dýku. Uvolněnou cestou z hořícího chrámu opustila Tibet.

Home Sweet Home

Nelekejte se, že je Lara opět beze zbraní. V domácím úboru ve své přepychové vile si prohlíží svou trofej. Avšak alarm signalizuje další nebezpečí. Lara otevřela klíčem úkryt, sebrala veškerý arzenál a šla se definitivně vypořádat s vetřelci, včetně jejich bosse.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

líbí se vám to?

ano je bezva 36% (94)
ano 21.1% (55)
ne 21.1% (55)
ne vůbec je hnusnej 21.8% (57)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
vítejte na našem blogu o tomb raider. :-)

www.psiadusa.sk

www.psiadusa.sk