Hry ------ Modelky ------ Lara Croft ------ our ART ------ Rubrika

návod TR:7 2.č.

10. srpna 2011 v 7:55 | natálie a síma |  lara 7

Ghana - Persuing James Rutland.

Po skončení úvodní animace se vydejte dopředu a odbočte doleva k vodopádu. Tak se spustí další animace, v níž si dalekohledem prohlédnete celé okolí a prostor před vámi. V reále pak skočte do vody (mezerník) a abyste při skoku nenarazili na skály, ihned se v letu skrčte (F), tak se nezraníte a hned vyplujte na hladinu (kurzorová šipka+mezerník). Plujte ke břehu a vytáhněte se na něj. Otočte se zády k podivnému mechanizmu, popojděte dopředu a znovu skočte do vody, vpravo na dně seberte první bonzovou sošku, vlevo přímo pod splavem seberte druhou. Další soška, tentokráte stříbrná je přímo ve škvíře pod vodou pod mechanizmem, no tam se zatím nedostanete. Takže se vraťte zpět k mechanizmu, vylezte na skálu vpravo a vytáhněte se výš. Přeskočte doleva na lano, natočte se doprava k mechanizmu, rozhoupejte se a skočte dopředu, tak dopadnete na přepážku a spustí se další animace, v níž mechanizmus uvedete do chodu a tak si otevřete vstup do chrámu a zároveň si promluvíte s Rutlandem. Nejdříve však v reále skočte znovu do vody a seberte první stříbrnou sošku, na kterou jsem vás před chvílí upozornila a ke které jste neměli přístup, nachází se přímo dole ve vodě pod spuštěným mechanizmem. Plavání pod vodou se řídí příslušnou kurzorovou klávesnicí, pro ponoření používejte (F), pro vynoření mezerník. Vyplavte na povrch s vstupte do chrámu, seběhněte dolů po schodech, zabočte vpravo. Z druhé strany si přitáhněte lanem pramici, rychle si na ni naskočte, z ní přeskočte na lano, rozhoupejte se na něm, přeskočte na druhé lano, opět se na něm rozhoupejte a z něj přeskočte na druhou stranu na pevnou zem. Vyběhněte vlevo nahoru po schodišti, projděte vchodem, který se vám automaticky otevře a zastřelte bastarda. Odbočte doprava, přeskočte přes trnitou tyč, znovu zabočte doprava a stoupněte si na pohyblivou podlážku v podlaze, všimněte si, že pokud na ní stojíte, otevřou se dveře na konci před vámi, jakmile ji ale opustíte, tyto se počnou pomalu zavírat. Takže si na ni stoupněte, nyní musíte jednat velice rychle. Přeskočte tyč (mezerník+šipka vpřed), udělejte kotoul (F), tak tyč podlezete, znovu skočte a podlezte a rychle proběhněte pomalu se uzavírajícími dveřmi. V místnosti budete napadeni několika nepřáteli, kryjte se, rozstřelujte barely s trhavinou, tak jich několik zlikvidujete, ostatní postřílejte, pozor na velice nebezpečného kulometčíka nahoře před vámi, ale ze dveří před vámi ještě přiběhnou další, buďte tedy připraveni zlikvidovat i je. Jakmile se vám je podaří eliminovat, přeběhněte dopředu přes můstek vpravo, na konci se vytáhněte nahoru, seberte třetí bronzovou sošku a pokračujte dál. Zalehněte za kulomet, který obsluhoval jeden z nepřátel a vlevo u kola rozstřílejte malý kamenný sloupek, tak se kolo roztočí a spustí se animace. Po jejím skončení se vraťte k nyní již se otáčejícímu kolu, naskočte si na jednu z něj trčících tyčí, z ní přeskočte na druhou a z té na lano, na kterém se zhoupněte a skočte dopředu. Pak přeskočte na zavěšenou plošinu, z ní vystřelte lano na pahýl sloupu vlevo před vámi a přitáhněte se k němu (obr.7), vyskočte doleva na souš ke dveřím, těmi ale dál neprojdete, sem se ale ještě vrátíte. Vylezte si tudíž na lano za vámi, zhoupněte se na něm, zachytněte se tyče kola, roztočte se a přeskočte na druhou tyč, roztočte se a přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru. Jděte doleva a vylezte výš po druhém žebříku, nahoře si z něj přeskočte na římsu vlevo. Z ní vyskočte na vyšší římsu, po ní ručkujte doleva, asi v polovině si vyskočte na lano nad vámi a vyšplhejte si po něm nahoru. Přejděte na druhou stranu, seshora zastřelte dole pod vámi leoparda, poté seskočte dolů. Vpravo po úzké římse se vytáhněte nahoru, pokračujte vpřed po rozbitých schodech, seberte čtvrtou bronzovou sošku. Vlevo se vytáhněte na kamenný blok, rychle přeskočte na druhý, neboť ten první počne pod vaší váhou klesat, z něj potom přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru. Popojděte vpřed, tak se spustí animace, po jejím skončení skočte dolů doprava do vody a plavte na druhou stranu, kde vystupte na souš. Přeskočte na schody, seberte druhou stříbrnou sošku, poté vlezte znovu do vody. Plavte na druhou stranu kolem pilíře a vystupte na pevnou zem. Použijte lano na plovoucí plošinu, seskočte si na ni, poté použijte lano na pilíř, pak na druhý a přitáhněte se k břehu, z plošiny si vyskočte na souš. Vlevo si vylezte nahoru po vysokém žebříku, z něj přeskočte dozadu na zavěšený kvádr, počkejte si, až se vysune na vaši úroveň druhý, přeskočte si na něj, z něj se rychle rozběhněte vpřed, zavěste se na skálu a vytáhněte se nahoru. Vlevo za rohem seberte pátou bronzovou sošku, poté na silný sloup před vámi vystřelte lano, zhoupněte se na něm a přeskočte na druhou stranu. Přeskočte na trhlinu vlevo před vámi, zachytněte se za ni, přeručkujte doprava, zachytněte se za trhlinu pod vámi (F), přes další trhliny vpravo si přeskákejte a přeručkujte až úplně doprava, kde si vyskočte k nášlapné desce v podlaze. Zkuste na ni šlápnout, tak aktivujete mechanizmus, který dvakrát otočí plošinou, pokud desku opustíte, otáčí se zpět. Přeskákejte si tedy na druhou stranu až před sochu, všimněte si kovových okovů, které připoutávají její ruce. Socha má na prsou hvězdici, pokud na ni použijete lano a zatáhnete za ně, pak se bude snažit osvobodit, ale kovová pouta jí to nedovolí. Přeskákejte si tudíž na druhou stranu k druhé nášlapné desce, na ni přesuňte kamenný kvádr, teď jste uvolnili soše její levou ruku. Nyní si tedy přeskákejte zpět k první nášlapné desce, stoupněte si na ni a natočte se směrem k soše. Mechanizmus dvakrát otočí deskou, nyní musíte být velice rychlí. Rozběhněte se k soše, deska se začne znovu přetáčet zpět, rychle si na ni přeskočte a z ní skočte až k soše, na hvězdici použijte lano a zatáhněte. Pokud jste to stihli včas, socha má volnou i pravou ruku, takže se spustí animace, ve které se vám dole otevřou kamenná vrata. Seskočte dolů do vody, vplavte do odtékajícího proudu vody, po žebřících kolem dolů padající vody slezte až úplně dolů ke známému otáčejícímu se kolu (tady jste přece už jednou byli, že ano?). Takže si celý proces zopakujte, naskočte na jednu z tyčí otáčejícího se kola, z ní na druhou a z té na lano, zhoupněte se a přeskočte na skalisko. Lanem si přitáhněte plošinku, přeskočte na ni, lano vystřelte na pahýl sloupu vlevo před vámi, přitáhněte se k němu, přeskočte si ke dveřím, ty jsou nyní otevřeny, ale kmitá v nich několik řad ostrých zraňujících tyčí. Nesnažte se proběhnout mezi nimi na jeden zátah, ale vezměte to na etapy, proběhněte mezi prvními, vyčkejte na vhodný okamžik, pak proběhněte mezi dalšími, to si zopakujte tolikrát, až se bez úhony dostanete za ně. Nyní na vás čeká další past, musíte projít chodbou, kde ze zdí rotují ostré břity. Tlačte tudíž před sebou kamenný kvádr (obr.8), tak projdete mezi mačetami bez zranění, pak vyběhněte po schodech nahoru a ocitnete se před stejnou pastí. Za vašimi zády vytáhněte ze stěny kamenný kvádr a opět ho tlačte před sebou, tak projdete ve zdraví i přes tuto nástrahu. Na konci vyběhněte nahoru po schodech, poté po druhých dolů a dojděte až k tyčím, zahrazujícím vám cestu vpřed. Tak se spustí animace, ve které se na vás zezadu bude řítit obrovská kamenná koule. Rychle tedy přeskočte první tyč, popojděte úhlopříčně vpřed doleva, udělejte kotoul (F), utíkejte vpřed a přeskočte malou mezeru v podlaze, tak se spustí animace, ve které spatříte, jak se koule zřítí do propasti, aniž by vás zabila. Jděte doleva, naskočte na žebřík a slezte po něm dolů, otočte se a seberte třetí stříbrnou sošku, poté se po žebři vraťte nahoru, naproti naskočte na horizontální tyč, roztočte se a zachytněte se za skalní štěrbinu před vámi. Ručkujte doleva, přeskočte vlevo na římsu, z ní nahoru na vyšší. Brzy ale spadne balvan, takže neotálejte a honem si přeskočte na tyč za vámi. Roztočte se, přeskočte na druhou tyč, znovu se roztočte a přeskočte na skálu. Naskočte na plošinu, z ní přeskočte na druhou a z této na pevnou zem. Otočte se a naskočte na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na skalní výstupek. Přeručkujte doleva a vyskočte si na vyšší, ale brzy bude seshora padat obrovský balvan, takže rychle přeskočte doprava na další tyč, roztočte se a přeskočte na další. Otočte se, roztočte se a přeskočte na vyšší tyč, zde se znovu roztočte, skočte a zachytněte se za štěrbinu ve skále. Rychle ručkujte doleva, ať vás nesrazí balvan, vyskočte si na vyšší štěrbinu, ručkujte doleva a seskočte si dolů ke vchodu do chrámu, vstupte dovnitř. Pokračujte chodbou vpřed, v animaci naleznete klenot vaší matky, který ji daroval její manžel. Rozsviťte si baterku a seběhněte dolů po schodech, před propastí s hroty použijte lano a přeneste se na druhou stranu, hned poté se přeneste přes stejnou past opět pomocí lana. Jděte dopředu a za rohem vlevo postřílejte stráže, popojděte dopředu a zastřelte další stráž, té se však podaří granátem zničit most před vámi. Použijte tedy opět lano a přehoupněte se na něm přes vzniklou propast na druhou stranu, pokračujte doprava. Na konci vpravo se přehoupněte přes dvě horizontální tyče, z poslední se zachyťte za skalní štěrbinu, z ní přeskočte doleva ke dveřím. Na dveře použijte granát, tak je vyrazíte, za nimi seberte čtvrtou stříbrnou sošku. Přeskákejte si po štěrbinách zpět k té první, z ní přeručkujte a přeskákejte přes další štěrbiny až nahoru, přeskočte dozadu na tyč, z ní na druhou a přeskočte mezi barely. Vpravo od vás je houfec strážných, opatrně se k nim přibližujte a likvidujte je. Seskočte dolů na levou stranu, vpravo přejděte přes chatrnou visutou lávku a jděte doleva, zlikvidujte poslední padouchy. Doplňte si na maximum zdraví i munici, včetně automatických zbraní a granátů, neboť po chvíli vás čeká velice těžký závěrečný souboj s Rutlandem, takže se vám to bude náramně hodit. Vstupte do vchodu a rychle zastřelte leoparda, všimněte si velkých hnědých vrat před vámi, ale tam se zatím nedostanete.Vyskočte si na rozbité schodiště vlevo, popojděte vpřed, ale seshora se bude valit obrovská kamenná koule, zachraňte se skokem doprava na lano. Počkejte chvíli, než se převalí i druhá, pak se na laně zhoupněte a přeskočte si na pravé schodiště. Popojděte výš, ale i zde se bude valit dolů těžká kamenná koule, opět se před ní zachraňte skokem na lano a počkejte, až se i tato převalí. Nato si znovu přeskočte na pravé schodiště, vyjděte po něm nahoru a vlevo si stoupněte na nášlapnou desku (obr.9), tak se před vámi otevřou dveře, ale ještě do nich nevstupujte. Seběhněte dolů zpět po schodišti a jděte k hnědým vratům, na které jsem vás před chvílí upozornila, nyní jsou otevřená, vstupte do tmavé chodby a seberte zlatou sošku, poté se vraťte po schodišti nahoru k nášlapné desce, stoupněte si na ni, počkejte si, až se dveře úplně otevřou, pak se rozběhněte vpřed a rychle jimi projděte. Spustí se animace a po jejím skončení vás čeká závěrečný souboj s Rutlandem. Vpravo nahoře máte jeho oranžový ukazatel zdraví, vlevo modrý je jako vždy váš. Nejdříve si připravte pistole a šijte do Rutlanda hlava, nehlava, při tom stále uhýbejte jeho útokům. Tak ztratí část energie, kterou si odskočí doplnit na jednu ze čtyř výše položených říms. Jakmile tuto použije, rozstřelte pod římsou hlavici, která chrání oko. Poté, co takto tento bídák použije všechny čtyři římsy a vy rozstřelíte všechny hlavice pod nimi, používejte na oka lano, zatáhněte za něj(E), tak římsu strhnete, Jakmile se vám takto podaří strhnout všechny čtyři římsy, Rutland přestane mít možnost si doplňovat úbytek energie, způsobený vaší střelbou, v tu chvíli se přepněte na samopal, či jinou automatickou zbraň (End), držte ho v zaměřovači a bez přestání do něj střílejte, tak ho přemůžete. V animaci vám poví ještě o vaší matce a otci, no jsou to lži a bláboly, takže si naskočíte na motorku a budete se na ní řítit do další mise.

Kazakhstan - Project Carbonek.

Po skončení animace jste se tedy ocitli v kazachstánských horách, padá sníh a počasí je pod psa, což zhoršuje viditelnost. Prohlédněte si dalekohledem prostor dole pod vámi, zdá se, že se tam něco semlelo. Popojděte vpřed, tak seskočíte dolů a jakmile dostanete pokyn ve formě šipky, klikněte na šipku (dolů), tak otevřete padák a na něm hladce přistanete na střeše budovy. Zalehněte za kulomet (E) a postřílejte (H) dole pod vámi všechny stráže, pohyb kulometu řiďte myší, pomáhejte si i rozstřelováním barelů s trhavinou. Vytáhněte se doprava na vyšší střechu, otočte se doleva a přeskočte si na levou tyč vlajkového stožáru. Roztočte se a přeskočte si na druhou stranu, vytáhněte se na střechu a na ní úplně vpravo rozstřelte bednu, získáte tak první bronzovou sošku. Seskočte ze střechy dolů, postřílejte zbylé stráže, jděte k domku a vstupte doprava do jeho vchodu. Uvnitř odbočte doprava, na konci doleva a vlevo uzdi u regálu seberte druhou bronzovou sošku. Vraťte se zpět ke vchodu do domku, za silným sloupem vlevo je špatně viditelný žebřík, po kterém si vylezte nahoru. Zastřelte strážného, přeskočte si na střechu, po které se procházel, sklouzněte se dolů a seshora postřílejte další strážné. Pokud jste ještě na některého zapomněli, i zde je možné zalehnout za kulomet a dokončit dílo zkázy. Popojděte dopředu k ošetřovně, před drátěnou ohradou je pět na sobě poskládaných beden, rozstřelte je a dírou v plotu vejděte dovnitř, rozstřelte bednu a seberte první stříbrnou sošku. Vraťte se nazpět k ošetřovně, vstupte do dveří, spustí se animace, ve které osvobodíte dvě zajaté rukojmí. Vyjděte ven, odbočte doleva a jděte až k vratům, vlevo na zdi aktivujte spínač, tak vrata otevřete, ale buďte opatrní, seshora se budou valit dolů barely s třaskavinou, raději je, pokud ještě nejsou blízko vás, rozstřelujte. Jakmile bude cesta před vámi bezpečná, vyjděte po ní nahoru k domečku a vstupte dovnitř. Přistupte naproti k ovládacímu panelu, tak v animaci shlédnete nějaké satelitní snímky a dozvíte se mnohé o záměrech povstalců. Vlevo od řídícího panelu je žebřík, vylezte si po něm nahoru, přeskočte na druhý žebřík, i po něm vylezte výš. Otočte se doleva, naskočte na lano a sklouzněte se po něm níž, zde se znovu otočte doleva, naskočte na lano a po něm se sklouzněte na střechu domu. Kolem dole pod vámi je plno strážných, seskočte dolů, ale moc se s nimi nepárejte, utíkejte doprava k tunelu, na rampě vlevo picněte bastarda ve žlutošedé m overalu, tak se spustí animace, v níž se otevřou vrata od tunelu. Rozběhněte se tedy tam, strážných si nevšímejte, teď musíte být velice rychlí, naskočte si na motocykl a rozjeďte se s větrem o závod dopředu po kolejích. Nyní budete muset dojet vlak, který pronásledují na motorkách a později i v autech povstalci, musíte je za jízdy likvidovat a v žádném případě se nenechejte předjet. Likvidujte výbušniny, sbírejte lékárničky a zabíjejte povstalce, ani na chvíli neubírejte na rychlosti, vyhýbejte se překážkám (obr.10). Vaše jízda je rozdělena na tři etapy, jakmile obstojíte v první, přejdete do druhé, tady nastane honička i s auty, opět jeďte co nejrychleji a likvidujte nepřátele, tak přejdete do poslední etapy, volte nejkratší cestu, prorazte závoru, přejeďte přes dva mosty a tak vlak dohoníte. Vjeďte i s motorkou na plošinový nákladní vagón, ujíždějte stále dopředu, tak se spustí animace, v ní opět budete muset kopírovat příkazy, které formou šipek opakujte na vaší klávesnici, tak se zachráníte a ocitnete se v reále. Ocitli jste se vpravo od hořícího vlaku, rozstřelte si bedny kolem vás, ať získáte prostor. Stoupněte si na okraj plošiny, na závěs lana použijte lano (Q) a přitáhněte si rameno jeřábu, poté přeskočte na lano, zhoupněte si na něm a přeskočte si na druhou stranu. Otočte se doleva, vylezte nahoru po žebříku a odtam si přeskočte doprava na reklamní ceduli. Přeručkujte po ní doleva, přeskočte na tyč, roztočte se na ní a přeskočte na druhou, z té pak na další reklamu a z ní si seskočte dolů na rampu (F). Seskočte ještě níž, vlevo v koutě rozstřelte bednu a seberte třetí bronzovou sošku. Vylezte si na bednu a z ní se vytáhněte zpět na rampu, znovu si lanem přitáhněte rameno a přeskočte na lano, zhoupněte se na něm a rychle si přeskočte na druhou stranu, ať vás neschvátí plameny, šlehající zespodu pod vámi. Odtud rozstřelte točící se větrák, rozběhněte se a přeskočte na druhou stranu, vytáhněte se na vyšší a vskočte do větrací šachty. Pokračujte vpřed, sklouzněte se dolů, přeskočte jiskřící dráty (přidržte mezerník, tak bude skok vyšší a delší), další dráty podlezte (F), za mřížemi spatříte mrtvolu vědce. Seberte ze země papír, tak se dozvíte, že byl záměrně zmražen při teplotě -50 stupňů a nemohl přes mříže uniknout. Odbočte tedy doleva a přeskočte si na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na lano, zhoupněte se a přeskočte na druhou stranu. Při skluzu opět známým způsobem přeskočte jiskřící dráty, odbočte doprava, další dráty podlezte, rozstřelte větrák, popojděte vpřed a zabočte do chodby vlevo. Než se opět sklouznete, rozstřelte větrák, sjeďte po šikmině dolů, při skluzu přeskočte jiskřící dráty. Dole v chodbě přeskočte další, druhé podlezte, sklouzněte se doprava, zachytněte se tyče a seskočte dolů. Rozstřelte bednu, seberte čtvrtou bronzovou sošku, vylezte si na bednu naproti, otočte se a na očko ve stropě použijte lano. Znovu se otočte, zhoupněte se, přeskočte na římsu, sklouzněte se dolů a seskočte do místnosti s generátorem. Jděte doprava, rozsviťte si baterku a naskočte na krabici ventilátoru topení, z ní si přeskočte na vyšší, ručkujte doleva a vytáhněte se na kovovou rampu. Zabočte doleva a na kliku drátěných dveří použijte lano, zatáhněte za ně, tak dveře otevřete. Přeskočte si do takto otevřeného prostoru, rozstřelte bednu a seberte druhou stříbrnou sošku. Přeskákejte si zpět, spusťte se dolů, jděte doprava a vytáhněte se na velikou kovovou bednu, z ní si přeskočte doleva na krabici ventilátoru topení a odtud doprava na rampu. Přeskočte dopředu na druhou, zabočte doprava a naskočte si na lano vpravo, tak strhnete rouru, jejíž obsah naplní generátor. Stoupněte si před generátor a na jeho levé táhlo použijte lano a zatáhněte za něj, tak jste si vzadu otevřeli dveře a zároveň i odkryli plánek energetického systému. Vydejte se tudíž k němu, prohlédněte si ho pečlivě a vstupte do dveří, nyní již zpřístupněných vlevo. Ocitnete se v chodbě, před vámi vidíte unikající zelený chladící plyn, který je ale jedovatý. Vyskočte si vpravo na rampu, z ní na vodorovnou tyč, roztočte se a přeskočte na druhou rampu, z ní přeskočte na další tyč, opět se roztočte a přeskočte na lano, na kterém se zhoupněte a přeskočte na rampu. Otočte se doprava, přeskočte na rampu, z ní si vyskočte na další nad vámi. Vpravo nad vámi je roura, po které se pohybuje modré jiskření, jakmile se objeví nad vámi, naskočte na rouru a ručkujte doleva, nesmíte se s ním setkat, na konci si přeskočte doleva a zachytněte se. Ručkujte doprava, na konci za rohem seskočte níž, odtud na kovovou rampu. Stejným způsobem přeručkujte vpřed po další rouře, na konci seskočte na rampu, z ní na zem a projděte dveřmi, které se vám samy otevřou. Spustí se animace, v níž si pohovoříte s Amandou, která se ale velice změnila, dá strážím příkaz, aby zničili most a vy se jen taktak na poslední chvíli zachráníte. Jakmile se ocitnete v reále, vyzkoušejte si elektrickou věž, ale je nefunkční, nemá dostatek energie. Takže sjeďte po šikmé rampě dolů, zde postřílejte strážné, na konci ve slepé uličce vlevo je poslední, tedy pátá bronzová soška. Poté se vydejte k vertikální tyči a stejným způsobem, aby vás nezasáhlo jiskření se po ní vyšplhejte nahoru, odkud si přeskočte doprava. Vytáhněte se výš, otočte se a přes dvě horizontální tyče si přeskočte na lano, otočte se doleva a přeskočte na vertikální rouru (obr.11), z ní mírně doleva na další, z té na druhou a poté si přeskočte na pevnou zem (opět pozor při přeskocích na zraňující jiskření). U mrtvého muže seberte dopis, přečtete si ho, dozvíte se, proč a jak zemřel, naproti němu vidíte za mříží barel, z bezpečné vzdálenosti tam hoďte granát, tak barel vybuchne a mříž se rozpadne. Vejděte dovnitř a seberte třetí, tedy poslední stříbrnou sošku, pak se vraťte a vstupte do dveří vpravo. Pokračujte lomenou chodbou vpřed, před unikajícím chladícím plynem si vyskočte na horu na rampu, přes dvě tyče se přeneste do protějšího vchodu, pobijte stráže, pozor na to, že házejí granáty, pomáhejte si rozstřelováním barelů s trhavinou. Jděte k žebříku, na malý generátor vlevo od něj použijte lano, poté jej zatlačte doprava až před žebřík, vyskočte si na něj a z něj již lehce přeskočíte na žebřík, vylezte výš a přeskočte doprava na rampu. Tak se spustí animace, po jejím skončení přeskočte na tyč vlevo, z ní pak na plošinu, poté doprava na lano a z něj na kamennou desku nad modrou koulí, kde se zachytněte. Přeručkujte na její druhou stranu a přeskočte dozadu na tyč, roztočte se a přeskočte na rozbitou plošinu, z ní na žebřík vpravo. Druhá část žebříku se tak spustí až na zem, takže pokud byste teď nechtěně upadli dolů, můžete se znovu vydat na cestu od tohoto žebříku. Z žebříku si přeskočte doprava na plošinu, na konci na lano, pokud ještě nejsou naproti rozstřílená okna, tak je rozstřílejte, zhoupněte se na laně a přeskočte si do místnosti. U mrtvého muže seberte dopis, tak zjistíte příčinu jeho úmrtí. Přejděte k ovládacímu panelu vpravo, kde zatáhněte za páku. Tak se spustí animace, v níž spatříte reakci na vaše počínání. Vlevo od panelu projděte vchodem a sejděte dolů, lanem si přitáhněte malý jiskřící generátor pod druhou modře jiskřící kouli, poté až k druhé, která generátor rozrazí. Projděte dveřmi, vstupte vpravo na plošinu a přes tyč se přehoupněte dál, tak se vyhnete smrtícímu chladícímu plynu. Pokračujte vpřed a na zavěšená modře jiskřící jádra používejte vaše lano (Q), potáhněte je k sobě a přeskočte vpřed, tak se dostanete bez úhony až k dalším. Celý postup stále opakujte, až si takto přeskáčete až ke dveřím, do kterých vstupte. Posuňte generátor až na konec, nyní si stoupněte ke generátoru zleva a použijte lano na táhlo, otevírající klec, tak generátor vjede do klece a nastane aktivace věže. Opatrně a ve vhodnou chvíli proklouzněte porouchanými dveřmi do místnosti, tak si v animaci prohlédnete a získáte štít. U mrtvého muže seberte dopis, tak se dozvíte, co bylo příčinou jeho smrti, poté stejně obezřetně proběhněte druhými porouchanými dveřmi do vedlejší místnosti, zde budete napadeni třemi strážci z druhé strany, kteří se však chrání štíty, jsou tedy těžce zranitelní. Je několik způsobů, jak se jich zbavit, nejlépe je zasednout za aktivovanou věž (E) a nad jejich hlavami vytahovat ze zdi bedny a pouštět jim je na hlavu. Lze také posunovat bedny kolem věže a krýt se za nimi, dotlačit je k zábradlí a takto chráněni stráže likvidovat z pistolí, je to delší a namáhavější práce. Nesmíte ale zatím hýbat s bednou, která je před vámi na rampě, na tu dojde za chvíli. Jakmile se tedy těch tří otrapů zbavíte, přetáhněte si zavěšenou plošinu zleva doprava až na konec (H, G), ta se ale zastaví naproti mezery v zábradlí, nyní ji tedy musíte dostat o kousek dále. Zaměřte se na její závěsný hák a rychle klikejte na klávesu (H), tak plošinu přesunete až na doraz doprava. Vyjděte z věže, jděte k bedně na rampě a dotlačte ji až úplně doleva, tedy až k narážce, trčící ze zdi. Vylezte si na ni, skočte doprava, tak se zachytíte za škvíru ve zdi. Vyskočte si na vyšší a zachytněte se zde, ručkujte doleva až za roh, kde si seskočte dolů na plošinu (F). Z ní si přeskočte na plošinu, kterou jste před chvílí sem dotlačili, z ní na vyšší rampu vpravo, otočte se, naskočte na vodorovnou tyč, roztočte se a přeskočte si do výklenku, kde seberte zlatou sošku. Znovu naskočte na tyč, z ní přeskočte na rampu a seskočte na plošinu, z ní pak dolů doprava na rampu, projděte dveřmi vpravo. Vytáhněte se na rampu, rozstřelte šikmé spadlé roury, použijte lano (Q) na kolík vpravo ve zdi a přitáhněte se k němu, pusťte knoflík a rychle lano použijte na kolík naproti ve zdi, opět se přitáhněte, přeskočte si na rampu vpravo. Použijte opět lano na knoflík vpravo na zdi, přitáhněte se, včas se skrčte (F), ať vás nezasáhne elektrický proud z tyče. Přeskočte na další rampu, rozstřelte rozbité roury, opět použijte lano na kolík vpravo na zdi, přitáhněte se a tentokrát jiskřící tyč včas přeskočte (mezerník), dojděte na konec a seskočte dolů. Lomenou chodbou dojdete až na konec, kde vstupte do dveří. Spustí se animace, ve které si pohovoříte s Amandou, rozhovor s vámi ji natolik rozezlí, že na vás pustí ohnivou bestii. V reále tedy nejdříve obíhejte kolem zdi, při tom se vyhýbejte útokům ohniváka, berte na vědomí, že vaše zbraně této příšeře ani v tom nejmenším neublíží. Kolem zdi jsou čtyři panely a na všech musíte postupně zatáhnout za páku, tak si zpřístupníte a zprovozníte střeleckou věž. Utíkejte tedy k ní, nyní je nutno postupně čtyři velké zavěšené koule dělem z věže dostat mezi malé dvě tak, aby nastalo jiskření (obr.12). Znovu vás upozorňuji na to, že střílet po této bestii byť i ze střelecké věže je naprosto zbytečné a bezpředmětné. Problém je v tom, že tyto koule se po chvíli vracejí a navíc vás stále napadá ohnivá bestie. Jakmile se vám podaří všechny čtyři koule udržet v zadní pozici a zapojit tak elektrický okruh, máte vyhráno, rychle vyskočte z věře (E) a použijte vaše lano (Q) na meč, zavěšený nad vámi, který nyní není chráněný, tak ho seberete. Poté se spustí animace, ve které značně zklamaná Amanda opustí místnost, její záměr zlikvidovat vás tady jí nevyšel. Vy se jimi potom budete plazit červeně nasvícenými tunely až k samotnému závěru této mise.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

líbí se vám to?

ano je bezva 36% (94)
ano 21.1% (55)
ne 21.1% (55)
ne vůbec je hnusnej 21.8% (57)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
vítejte na našem blogu o tomb raider. :-)

www.psiadusa.sk

www.psiadusa.sk