Hry ------ Modelky ------ Lara Croft ------ our ART ------ Rubrika

návod TR:7 1.č.

10. srpna 2011 v 7:54 | natálie a síma |  lara 7

Bolívia.

Jakmile hru spustíte, spatříte animaci, ve které se Lara s její matkou nacházejí v letadle. Letadlo však začne hořet, pilotovi se vymkne řízení z rukou a letadlo exploduje. Pak spatříte další animaci, ve které Lara přeskakuje ze skály na skálu a poté co se ocitnete v reále na skále, vydejte se dopředu a projděte mezi skalkami, tak naleznete bronzovou sošku, kterou seberte (E). Odbočte doleva a přeskočte skalní propast (mezerník), za ní odbočte vlevo, narazíte na aktivní kámen, skopněte ho dolů do jezera (E), vpravo ve výklenku seberte bronzovou sošku (E). Seskočte do jezírka a po hladině plavte na druhou stranu, vytáhněte se na kamennou plošinu, nato na další kamennou terasu, tak se spustí animace, ve které přijmete zprávu. Kliknutím na klávesu TAB si přečtěte informační údaje, poté pokračujte doleva a zatlačte dopředu na obrovský kamenný kvádr (E+šipka nahoru), tak ho shodíte a zpřístupníte si cestu pro pokračování. Seskočte dolů, dole vpravo pod vámi seberte bronzovou sošku, pak se vytáhněte zpět, přistupte k liáně a přeskočte si na ni (mezerník+šipka vpřed). Šplhejte po ní výš (šipka nahoru), jakmile nebudete moci dál, přidržte pravou kurzorovou šipku a současně klikněte na mezerník, tak si přeskočíte doprava na druhou liánu. Popolezte výš, zopakujte si předešlý úkon, tak si přeskočíte na skalní římsu, vydejte se doprava. Na konci skočte na lano (šipka vpřed+mezerník), tak se na něm zachytnete, rozhoupejte se (střídavě šipka nahoru a dolů), v horní poloze ve vhodný okamžik si přeskočte na další kamennou terasu doleva (obr.1), ocitli jste se před tmavou jeskyní. Nyní si rožněte baterku (delete), vstupte do jeskyně, projděte přes ni až na druhou stranu k východu, seberte stříbrnou sošku a spusťte se dolů. Znovu naskočte na stejné lano a nyní přeskočte na terasu vpředu kde si opět přeskočte na protější terasu. Popojděte vpřed, znovu přeskočte přes propast, v animaci se vám ukáže vchod do jeskyně, ale nenechejte se zmást, tudy dál nepůjdete. Po skončení animace se zachytněte vpravo za úzkou římsu, ručkujte doleva až na konec,kde si přeskočte (šipka+mezerník). Po kamenech přeběhněte na druhou stranu, pozor na balvan valící se shora, z kamene si přeskočte na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, z ní přeskočte na kamennou římsu a z té na druhou doprava, v animaci tak spatříte prvního nepřítele, který je vysílačkou upozorňován na vaší přítomnost. Jakmile animace skončí, rychle se vytáhněte nahoru, připravte si kolty (G) a rychle ho picněte (H). Pokračujte vpřed, seberte zdravotní balíčky (víc jak tři ale neunesete), zapněte si dalekohled (Page Down) a prohlédněte si vlevo nad splavem podivnou pohybující se záři, tam se budete muset nyní dostat. O kousek dál vlevo seberte bronzovou sošku, pak si vylezte na dřevěný kmen vpravo, přeskočte na římsu, přeručkujte doprava a vytáhněte se nahoru. Balvan vlevo shoďte dolů, ten spadne na kmen, který se tak převáží na druhou stranu. Seskočte dolů a zavěste se na jeho doleva trčící větev. Roztočte se na ní a přeskočte na balvan před vámi, přejděte po něm ke kulatému zlatému poklopu (aha to byla ta pohybující se záře), použijte na něj lanko s hákem(Q), ustupte kousek dozadu a poklop vytrhněte (E). Projděte vzniklým otvorem, spustí se animace, jakmile se ocitnete v reále, zastřelte další dva bastardy. Zavěste se na římsu mezi vodopády, ručkujte doleva, ale římsa se vydrolí. Naskočte tedy znovu na její pravou část, znovu ručkujte doleva, přeskočte mezeru v římse a zachytněte se za její zbytky vlevo, odtud si přeskočte na kovový hák, roztočte se na něm a přeskočte si na úzkou římsu naproti. Ručkujte po ní doleva až na konec, odkud si přeskočte vlevo na malou terásku, na ni se vytáhněte dvakrát nahoru. Vlevo se zachyťte lana, přeskočte si na druhou stranu na římsu, která je nad tou, která se vám před chvílí zčásti rozdrolila. Jděte pod vodopády doleva, vytáhněte se nahoru, tam seberte bronzovou sošku a slezte zpět dolů. Přeskočte si na první horizontální tyč, roztočte se a v pravou chvíli přeskočte na druhou, na ní se opět roztočte a přeskočte na terasu. Zde zlikvidujte vojáka, seberte jeho zbraň a lékárničku (to dělejte po každém zabití nepřítele, nebudu už na to extra upozorňovat). Vydejte se na okraj kamenného mostu, skočte ne druhou stranu (mezerník+šipka nahoru) a v letu vytáhněte lano (Q), tak se zachytíte za poklop, rozhoupejte se a přeskočte na druhou stranu na schody. Vystoupejte po nich, vlevo nad vámi je bronzová soška, k ní se ale nedostanete, tu seberete až za chvíli. Jděte tudíž dál, na konci se spustí animace, po jejíž skončení shoďte dolů balvany (E), po šikmé ploše seběhněte dolů a postřílejte vojáky. Vpravo seberte bronzovou sošku, poté vylezte nahoru a naskočte na lano, přehoupněte se na druhou stranu. Seběhněte dolů po další šikmé ploše, zlikvidujte vojáky, několik jich je i vpravo od auta. Pak seskočte dolů, seberte bronzovou sošku a vraťte se zpět k lanům. Znovu přeskočte na druhou stranu, seběhněte dolů k autům a vlevo vyběhněte nahoru po schodech, tak se spustí animace, v reále pak po nich vyjděte nahoru a vstupte do chrámu, pokračujte vpřed. Kopněte do jednoho z kamenů na podlaze (E), tak zjistíte, že před vámi je skrytá propast. Takže nyní se rozběhněte, skočte (mezerník) a během skoku vytáhněte lano (Q), tak se zachytíte za poklop nad vámi (obr.2), zhoupněte se a tak propast přeskočíte na druhou stranu. Vlevo vstupte do chodbičky, kde seberte bronzovou sošku, potom pokračujte do místnosti s několika řetězy. Vyskočte si na prostřední, šplhejte nahoru, ale ten se počne spouštět dolů, rychle si přeskočte na prvý. I ten se však začne spouštět dolů, přeskočte si tedy zpět na pravý, který již zase stoupá a z něj honem se přeneste skokem do výklenku. Popojděte dopředu, přichytněte se za další řetěz, po něm sjeďte dolů, zde skočte do vody a potopte se (F), sledujte ukazatel vzduchu. Na konci se vynořte, vytáhněte se na terásku, kde seberte bronzovou sošku. Skočte nazpět do vody, opět se potopte a plavte dál vpřed pravým zeleným tunelem, na konci se vynořte a vytáhněte se na souš. Seběhněte dolů po schodech, zleva budete napadeni leopardem, přepněte se na některou razantnější zbraň (klávesy 1, 2, 3,..atd.) a rychle ho zastřelte. Odbočte doleva, seběhněte dolů po schodech, nyní budete muset proběhnout mezi dvěma proti sobě se posunujícími kamennými bloky. Přistupte tedy až těsně k nim, jakmile se začnou rozestupovat, vezměte nohy na ramena a utíkejte vpřed s větrem o závod, tak mezi nimi proběhnete a dostanete se ke kleci, kde jsou teď dva páry stejných posuvných kamenných bloků. Uchopte klec a tlačte ji mezi bloky, jděte pomalu a tak mezi oběma bloky, chránění klecí, projdete. Jakmile projdete, pusťte klec a pokračujte dál po schodech vpravo, na konci chodby se spustí animace. Po jejím skončení si dobře prohlédněte okolí, na podlaze jsou tři nášlapné desky, jejichž zatížením se vám otevřou protější vrata k dalšímu pokračování. Podotýkám, že tento úkol lze splnit i jinak, ale tento postup mnou popsaný je spolehlivější a mnohem jednodušší. Za vámi vpravo ve výklenku nahoře je bronzová soška, vytáhněte se tam pro ni, poté dole pod vámi seshora picněte leoparda. Klec posuňte na nejbližší nášlapnou desku, nyní seskočte dolů a zpod kamenné houpací lávky vytáhněte ven další klec, kterou postavte na druhý konec zmíněné lávky. Vytáhněte se nahoru, seskočte na uvolněný konec lávky, tak klec vystřelíte nahoru. Vraťte se tam tedy a vystřelenou klec postavte na prostřední nášlapnou desky. Přeběhněte přes třetí nášlapnou desku, tak se otevře hlavní brána jen do poloviny, tak se přes ni dostanete za chvíli pro zlatou sošku. Jděte vlevo k řetězu, vyšplhejte se po něm nahoru a přeskočte si na římsu vpravo. Přeručkujte doprava, z druhé římsy se vytáhněte nahoru, vyskočte si na horizontální řetěz a přeručkujte doprava, kde se spusťte na sokl (F). Pomocí stejné klávesy se spusťte doprava dvakrát níž, přeskočte doprava na hák, roztočte se na něm a přeskočte k otevřené bráně. Vytáhněte se na sloupky vedle brány, přeskočte na bránu a odtud se vytáhněte dvakrát nahoru, seberte zlatou sošku a seskákejte si dolů. Nyní se dejte doleva, vyskočte na římsu, přes horizontální řetěz se dostanete na protilehlou stranu, kde seberete třetí stříbrnou sošku. Poté se vraťte a vstupte do chodby, popojděte vpřed, tak se spustí animace, nyní ale musíte spolupracovat. (po druhém - posledním - skoku je vidět poslední stříbrná soška) Sledujte při automatickém běhu tučnou bílou šipku, jakmile se na ni objeví příkaz "stát", zastavte se (šipka vlevo), tak uděláte kotoul a poběžíte dál, stále plňte příkazy podle šipky a tak doběhnete na konec, kde se už v reále zastavíte sami. Pokračujte vpřed, zavěste se za okraj a po tyčkách (F) si seskákejte až dolů. Nyní si prohlédněte tyče, připomínající televizní antény. Mezi první a druhou "anténou", je ve stěně balvan který se dá vtlačit do skály a tím se dá dostat do tunelu, vedoucímu ke čtvrté stříbrné sošce, kterou seberte. Vraťte se a naskočte na tu tyč, před níž je terasa, roztočte se a přeskočte na druhou, z té stejným způsobem na třetí a odtud na římsu. Ručkujte doprava, přeskočte na římsu vpravo, odtud dozadu na tyč, roztočte se a skočte si do výklenku pro páté poslední stříbro. Znovu přeskákejte přes všechny tyče, po římse tentokráte poté, až přeskočíte vpravo na další, vyskočte nahoru, pak znovu nahoru na římsu, ručkujte doleva, zahněte za roh a seskočte na zem. Utíkejte dopředu, spustí se dlouhá animace, v níž si oživíte vzpomínky na vlastní dětství a dozvíte se spousty nových informací. Buďte ale v pohotovosti, neboť jakmile animace skončí, musíte se rychle rozběhnout přes visutou lávku na druhou stranu, neboť ji vzápětí rozfláká střelec z vrtulníku. Utíkejte tedy vpřed, přeskakujte mezery v lávce a na konci se odrazte, skočte a zavěste se na stěně, rychle se vytáhněte. Nyní musíte zlikvidovat celkem sedm vojáků, po každém hned seberte lékárničky a munici, neboť jakmile zastřelíte posledního, v animaci tuto misi ukončíte.


Peru - Return to Paraiso

Po skončení úvodní animace se ocitnete na malém vesnickém náměstíčku, popojděte dopředu a vyzkoušejte si všechny možné druhy útoků na cvičné figuríně, můžete si zkusit i kopnout do míče. Vpravo si vylezte po teráskách na střechu, rozběhněte se a odrazte se ke sloupu s osvětlením, při letu použijte lano a tak se zachytněte, zhoupněte se na protější střechu. Z ní slezte dolů a seberte bronzovou sošku, přitáhněte si kamenný kvádr k nejnižšímu stavení, z něj vylezte na střechu a seskočte dolů. Pokračujte doleva, v animaci si promluvíte s dívkou jménem Anaya, poté přijede na nádvoří auto a v reále se budete muset postupně zbavit jeho posádky a dalších nepřátel, kteří se budou postupně objevovat. Jakmile je všechny postřílíte, jděte do uličky vpravo od schodiště, kde vlevo ve slepé uličce seberte bronzovou sošku, poté se vraťte a po schodišti vystoupejte nahoru, přeskočte si doleva na malý můstek. Vlevo přeskočte na první horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, kde seberte bronzovou sošku. Seskočte dolů a vydejte se ke stožáru s vlajkou, vylezte po něm nahoru a přeskočte si na balkón. Vlevo vykopněte dveře, uvnitř seberte stříbrnou sošku a vyjděte ven. Přeskočte si na protější balkón, po odrazu v letu použijte lano, stejným způsobem si přes svítilnu přeskočte na druhou stranu, kde vejděte do místnosti. Zastřelte bastarda, posbírejte granáty, nyní vás napadne velký houfec vojáků. Snažte se bojovat ze střechy, mají totiž spousty granátů, pokud spadnete dolů, použijte žebřík a vraťte se rychle zpět na střechu. Jakmile pobijete první várku, přijede nákladní auto s další várkou nepřátel, likvidujte je seshora pomocí granátů (K), jakmile je postřílíte, seskočte dolů, jděte uličkou dozadu kolem mrtvých nepřátel, seberte další bronzovou sošku, popojděte vpřed, tak se spustí animace, ve které na motocyklu budete muset dohonit vojáky na motorkách, neboť vojáci se vydali polapit Anayu, což nesmíte dopustit. Dohánějte tedy motocyklisty, likvidujte je s pistole, vyhýbejte se skalám a ostatním nástrahám, sbírejte lékárničky. Buďte velice obezřetní, neboť pokud byste při jízdě zahynuli, budete si ji muset zopakovat znovu celou od začátku. Tak přejedete až k mostům, přes které si přeskákejte, likvidujte další bastardy na motorkách (obr.3), tak dojedete nákladní auta, před kterými prchá Anaya. Rozstřílejte náklaďáky, sundejte z nich několik vojáků, tak se opět spustí animace, ve které si přeskočíte k Anaye do džípu a spatříte likvidaci kolony aut, tak jste Anayu zachránili. Dosáhnete rozvalin a ocitnete se na stejném místě, uvidíte ale, že se zde hodně změnilo, ano, vrátili jste se o několik let zpět do Lařina mládí. Jakmile animace skončí, seběhněte dolů po schodech, skrčte se (F) a vsoukejte se do nízké mezery, ocitnete se v tunelu. Uvnitř je tma, jako v ranci a protože jste se vrátili v čase zpět, kdy Lara ještě nemívala baterku, posviťte si světlicí (K), přeskočte na horizontální tyč. Přeručkujte na její konec, kde si seskočte, pokračujte tunelem dopředu, pozor na padající balvany, které vám nakonec přehradí cestu dál. Takže se vraťte, odbočte doleva, podlezte pod hroty, tak dojdete k mrtvé Sarah. Vpravo od ní je post z ostrých kopí, opatrně našlápněte na podlahu, tak je vysunete ze zdi. Přetáhněte si pod horizontálně ze zdi trčící kopí kamenný blok, vylezte si na něj a vyskočte na kopí, roztočte se na něm a tak si přeskočte na druhou stranu, vpravo nahoře seberte další bronzovou sošku. Zavěste se vpravo na parapet pod obloukem, přeručkujte doleva, na konci si doleva seskočte. Popojděte vpřed, propadnete se dolů, uslyšíte, že vás někdo volá jménem, podle hlasu poznáte, že se jedná o Kenta. Vidíte ho za mříží, popojděte k němu a promluvte si s ním. Posuňte si kamennou kouli pod lano a z ní na něj přeskočte, rozhoupejte se a z něj přeskočte na druhou stranu. Seskočte dolů, v animaci se setkáte s Kentem, kterého však zahubí bestie. Jakmile se ocitnete v reále, utíkejte rychle dopředu, přeskakujte přes překážky, tak se bestie ženoucí se za vámi lehce zbavíte. Odtlačte kvádry kolem sebe, vyskočte si na první terasu, svalte dolů kamennou kouli, vytáhněte se na další terasu, jděte k mřížím, za kterými spatříte Amandu, ale napadne ji jiná bestie, takže raději uteče. Seskočte tedy dolů na horizontální tyč, rozhoupejte se a z ní přeskočte na lano, z něj naproti na terasu, vpravo seberte bronzovou sošku. Vraťte se kousek, vstupte do vchodu vpravo, malou propast s hroty přeručkujte po tyči nad vámi, na jejím konci seskočte do chodby. Popojděte vpřed, spatříte delší velice výmluvnou animaci, v níž se nakonec Amanda utopí, ale vy se na poslední chvíli zachráníte, po skončení animace se ocitnete zpět v současnosti. Ocitli jste se v rozvalinách, v animaci si promluvíte s Anay, mezi rozbitými bednami je sedmá bronzová soška, naproti potom opět mezi bednami osmá, tedy poslední. Potom seskočte do vody, potopte se (F+šipka), plavte dolů a odbočte do boční chodby, na konci vyplavte (mezerník+šipka) a nadýchejte se vzduchu. Znovu se ponořte, podplavte pod mřížemi, pod druhými je stříbrná soška, té si zatím nevšímejte. Kolem vás svítí modrá světélka, ta musíte rychle za sebou zatáhnout, abyste vypustili v okolí vodu. Takže připlujte k prvnímu, zatáhněte za něj, pak rychle dalšímu, tlačítka se po chvíli vracejí do původní polohy, takže musíte být rychlí. Jakmile se vám to podaří, spustí se animace, v níž naleznete Amandinu botu, poté jděte pod mříž a seberte stříbrnou sošku. Přečtěte si nápis na kamenné desce, projděte východem, skočte na římsu vlevo, z ní na vyšší a pak doprava na terásku. Odtud při přeskoku dál použijte v letu lano, tak se přenesete naproti. Z terasy si ještě jednou stejný skok zopakujte a po něm jděte dopředu ke schodům. Tak se spustí animace, podlaha pod vámi se začne rozpadat, nyní musíte pokračovat dál tak, jak vám to ukazují bílé tučné šipky, tedy dvakrát po sobě dopředu, po jejím skončení se vytáhněte na pevnou plochu. Ocitli jste se v místnosti, kde jsou tři obrovské kamenné koule, jedna je na sloupku vlevo, druhá vysoko vpravo na římse a třetí je na zemi. Nejdříve tedy použijte na sloupek vlevo lano (Q), zatáhněte za něj (E), tak sloupek svalíte a kouli dotlačte do levého důlku v podlaze. Potom kouli na zemi natlačte do pravého důlku v podlaze (obr.4), tak se vám zpřístupní žebřík, po kterém si vylezte nahoru pod třetí kouli. Po římsách a žebřících si k ní přeskákejte, zatlačte na ni a svalte ji dolů. Opatrně si seskákejte dolů za ní a dokoulejte ji do prostředního důlku v podlaze. Tak se spustí animace, ve které se spojí všechny tři paprsky a nahoře před vámi se otevře brána. Vylezte si k ní po žebříku, tak se v další animaci seberete malý krystalový mečík, po jejím skončení se vraťte zpět, po jejím skončení se kousek vraťte a vpravo si přeskočte na římsu, z ní na druhou výš a odtud na žebřík před vámi. Vylezte po něm nahoru, vydejte se doleva, jděte kolem místa odkud jste shodili poslední kouli na konec, přeskočte si na terasu, z ní na římsu a ručkujte doleva, přeskočte přes dvě mezery v římse a na konci si seskákejte dolů po vodorovných římsách. Dole naskočte na lano, vyšplhejte si po něm nahoru, přeskočte si doleva na římsu nad poškozeným výstupkem. Ručkujte doleva, vytáhněte se ke schodům, jděte doprava a shoďte dolů další kouli, ta prorazí zeď. Vylezte na terásku, po žebřících si opatrně seskákejte dolů a shozenou kouli přidejte k prostřední v důlku v podlaze. Tak se spustí animace, ve které sjede dolů zlatá soška, seberte ji. Vylezte si zpět nahoru po žebříku a vám již dobře známou cesto si přeskákejte a přeručkujte po římsách nazpět k lanu, vyskočte si na něj a nyní se zhoupněte doprava. Postřílejte pod vámi vojáky, sklouzněte se dolů, pobijte další vojáky. Proskočte dírou ve zdi, skolte vojáky, po laně vyšplhejte nahoru a přeskočte si na terásku. Na konci vylezte nahoru po žebříku, zastřelte vojáka a naskočte si na další lano, po kterém si vyšplhejte až úplně nahoru. Jste opět v rozvalinách, postřílejte houfec nepřátel, jakmile skolíte posledního, spustí se animace a v ní společně s Anay odjedete v džípu do další mise.

Japan - Meeting with Takamoto.

Poté, co si v úvodní animaci nastoupíte do výtahu, kterým vyjedete do třicátého poschodí, kde vystoupíte, popojděte dopředu a po schodech seběhněte dolů na taneční parket. Nyní jste společensky oblečení, jste dámou z lepší společnosti, takže nic víc než chodit a rozmlouvat zatím nemůžete, podotýkám zatím. Jděte doleva k bar pultu, kde si musíte promluvit s barmanem (E), od kterého se dozvíte, že pan Nishimura vás už očekává ve své kanceláři. Jděte tedy od baru v přízemí doprava a vstupte do dveří, v animaci si pak promluvíte s Nishimurou, jakmile animace skončí, ocitnete se zpět na chodbě. Popojděte dopředu, tak spatříte další animaci, ve které spatříte zděšeně utíkající tanečníky, neboť na parketě se nacházejí mafiáni včele s jejich bossem Takamotou. V reále všechny bastardy postřílejte, naštěstí jste měli pod hábitem uschovány kolty, které můžete použít až nyní. Jakmile skolíte posledního výtečníka, spustí se animace, ve které vám přijde poděkovat sám Nishimura, sdělí vám, že toto vám jen tak hladce neprojde a zároveň vám dá kartu od výtahu, vedoucího až na střechu. Vydejte se tedy v přízemí doleva, kartou si otevřete výtah, tak se ocitnete nahoře a střeše. Tam přistupte ke skleněným dveřím a vyslechněte si rozhovor, poté jděte doleva a vstupte na otevřenou střechu. Vpravo z bezpečné vzdálenosti rozstřelte barel s trhavinou za drátěnou ohradou, tak po výbuchu se ohrada zhroutí, jděte dopředu a naskočte si na vertikální tyč, po ní se vyšplhejte nahoru a přeskočte si doprava na plošinku a z ní se vytáhněte doleva nahoru na střechu. Přistupte k bedně, rozstřelte ji a seberte první bronzovou sošku. Seskočte si dolů ke skleněnému poklopu na střeše, použijte na madlo poklopu (bliká na tom místě světélko) lano (Q), poklop odtáhněte (E) a seskočte si vzniklým otvorem dolů. Seběhněte dolů po schodech (už můžete i svítit baterkou), dole opět rozstřelte bednu, seberte druhou bronzovou sošku. Na druhé straně je pět kartounových krabic, tu prostřední vytáhněte, rozstřelte tam ukrytou bednu, seberte po ní zbylou stříbrnou sošku. Nasedněte na motocykl, vyjeďte otevřenými dveřmi ven, zatočte dvakrát doprava, před sebou vidíte dva světle modře nasvícené nosníky, mezi nimi zeje propast. Na plný plyn se rozjeďte mezi tyto nosníky, tak se přehoupnete přes zmíněnou propast, spustí se filmeček, ve které opět musíte kopírovat vám zadané příkazy, jsou to vletu levá kurzorová šipka, zachycení lanem (Q), šipka nahoru a u hořících barelů šipka dolů. Pokud jste vše učinili spráně, tento krkolomný skok přežijete a objevíte se u schodů. Před vámi jsou dvě patra lešení, nejdříve po výstupcích seskákejte na to spodní, přeskákejte přes mezery až na druhou stranu, kde rozstřelte bednu a třetí bronzová soška je vaše. Poté se vraťte zpět, po výstupcích si vyskákejte zpět k hornímu lešení, přeskočte si na horizontální tyč, na které se roztočte (obr.5) a přeskočte dál. Přeskakujte mezery v podlážkách, za druhou rozstřelte kruh na laně (Y), tak se zbortí překážka a vy si můžete přeskákat až na konec. Zde si naskočte na lano, sklouzněte si po něm doleva, otočte se doleva a lanem si přitáhněte plošinu. Přitáhněte si ji k sobě (E) a rychle si na ni přeskočte, počkejte, až se plošinka ustálí, pak použijte lano (Q) na svítilnu nad vámi, tak se za ni zachytíte. Otočte se doprava, opět si přeskočte na plošinku a přitáhněte si další a z ní si přeskočte na poslední. Zde opět použijte lano a přeskočte si doprava na střechu otvorem v zábradlí. Rychle si skočte doleva do malé zahrádky, ať na vás nemohou psiska, poté zlikvidujte z pistolí stráže a nakonec zlikvidujte seshora pomocí granátů psy, pokračujte dál dveřmi za rožkem vpravo. Nyní se vydejte nejdříve po schodech dolů, mezi kartounovými krabicemi je bedna, rozstřelte ji a seberte čtvrtou bronzovou sošku. Vraťte se zpět a vyjděte po schodech nahoru, vpravo vidíte dveře, ale ještě do nich nevstupujte. Vyjděte ještě o poschodí výš, vstupte na roury vpravo, rozsviťte si baterku, jděte doleva na jejich konec, odtam přeskočte na římsu vlevo, ručkujte vpřed a přeskočte zpět doprava na roury. Popojděte dopředu, u zdi rozstřelte bednu, seberte druhou stříbrnou sošku. Stejnou cestou si přeskákejte po rourách zpět, sejděte o poschodí níž, nyní již projděte dveřmi vpravo. V místnosti postřílejte houfec nepřátel, potom vyběhněte po schodech nahoru a vykopněte levou skříňku, seberte z ní třetí stříbrnou sošku. Vraťte se dolů, rozstřelte u stolku bednu, pátá bronzová soška je vaše. Nyní použijte lano na obrovskou televizní obrazovku, táhněte lano dozadu, tak se obrazovka mírně nakloní. Ustřelte v obou jejích horních rozích dva kruhové držáky, tak se obrazovka sklopí úplně. Vytáhněte se na ni, pobijte další bastardy, seskočte na druhou stranu a projděte dveřmi. Přistupte vlevo k vertikální tyči a vyšplhejte se po ní nahoru, vlevo si lanem stáhněte reklamu, z jejího druhého konce si přeskočte na plošinu a vylezte po žebříku nahoru. Za zády si stáhněte lanem druhou reklamu, přeskočte na tyč, roztočte se a přeskočte na plošinu před vámi. Přeskočte na vertikální tyč, šplhejte po ní nahoru, přeskočte na další plošinu. Na druhém konci vpravo naskočte opět na vertikální tyč, šplhejte nahoru, přeskočte z ní doprava, přitáhněte plošinu. Přeskočte na vodorovnou tyč, otočte se, roztočte se a přeskočte si nazpět na původní vertikální tyč. Z ní přeskočte na plošinu a honem na druhou, neboť ta první se pomalu ale jistě sklápí. Na konci přeskočte na vertikální tyč, šplhejte po ní nahoru, ale ta se jakmile dosáhnete vrcholu zhroutí. Proto si včas přeskočte na první horizontální tyč vlevo, roztočte se a skočte na další, z poslední potom přeskočte na balkón. Zde musíte být ale hodně rychlí, neboť všechny horizontální tyče po chvíli mizejí. Jakmile se tedy ocitnete na balkóně, projděte dveřmi a seběhněte dolů po schodech. Postřílejte několik bastardů, dva jsou i vpravo nahoře na balkóně. Můžete sestřelit i lustr a rozstřílet jiné předměty, nadělají mezi nepřáteli pěknou paseku. Vraťte se zpět a jděte na balkón, kde jste zastřelili před chvílí mafiány, tam rozstřelte bednu a získáte tak šestou, tedy poslední bronzovou sošku. Seběhněte znovu po schodech dolů, odbočte doleva a vstupte do tmavého vchodu vlevo, tam vykopněte druhou skříňku zleva a získáte čtvrtou, též poslední stříbrnou sošku v této misi. Projděte dveřmi vlevo a vstupte po levé straně do bezpečnostní místnosti, kde rozstřelte hasící přístroj a aktivuje na zdi spínač vlevo od něj, tak jste zviditelnili v chodbě, kterou máte dále pokračovat laserové paprsky, které pokud něco zachytí, spustí automatický kulomet na zdi na konci chodby. Vlevo na panelu počítače aktivujte tlačítko, tak spatříte tři lokace, kterými budete za chvíli procházet. Vyjděte ven a tlačte do chodby před sebou kouli, tak se sice spustí zmíněný kulomet, ale budete kryti koulí, takže vám neublíží (obr.6). Na konci chodby kouli opusťte, zabočte doleva a vstupte do chodby vpravo, tak se ocitnete v místnosti s drakem a v animaci si promluvíte s Takamotou, stojícím ve své kanceláři o patro výš, samozřejmě uteče. V reále pak postřílejte několik mafiánů, stoupněte si zády ke komodě vlevo a na draka použijte lano, přitáhněte ho k sobě, tak v další animaci rozrazí skleněnou výplň za vašimi zády nad komodou. Vyskočte na komodu, vytáhněte se nahoru, zlikvidujte dva bastardy a jděte doprava až do kanceláře Takamoty, kde jste ho viděli v animaci. Posbírejte zbraně, pokud již takové nesete, získáte alespoň munici. Uchopte malovanou bednu a tlačte ji před sebou až k rozbité skleněné výplni, kde ji shoďte dolů do místnosti. Tak se rozbije, seskočte dolů a seberte zlatou sošku, která z ní vypadla. Vytáhněte se zpět nahoru a naproti si tlačítkem přivolejte výtah, nastupte si a tak vás doveze v animaci nahoru, kde už na vás čeká závěrečný souboj s Takamotou. Po skončení animace, plné vyhrůžek a varování z jeho strany se pusťte do souboje s tímto mafiánským bossem. Má kouzelný meč, z kterého na vás vysílá zelené zraňující paprsky a navíc jsou dole, kde stojíte, ještě čtyři automatické kulomety. Dříve než se pustíte do boje, najděte za jednou ze soch vertikální tyč, po které si vyšplhejte na horu a přeskočte si z ní na kulatou rampu k Takamotovi, tady už budete bojovat pouze s ním, neboť jste mimo dostřel automatických kulometů. Vlevo máte jako vždy modrý ukazatel vašeho zdraví, vpravo nahoře pak oranžový vašeho soka. Střílejte po něm vším, čím můžete, používejte i granáty, budete ho ale muset stále dohánět, neboť se velice rychle přemisťuje z místa na místo. Jakmile zjistíte, že se chystá použít svůj meč, rychle se kryjte za sochou, včas potom vystupte a zaútočte na něj. Ačkoliv se vám to může zdát velice těžké a složité, opak je pravdou, neboť po několika vašich útocích a správném včasném krytí, se tohoto zlosyna téměř velice lehce zbavíte. Jakmile natáhne paprče, spustí se závěrečná animace, ve které vás z vrtulníku se slovy ocenění vyzvedne sám pan Nishimura a tak tuto misi zakončíte.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

líbí se vám to?

ano je bezva 36% (94)
ano 21.1% (55)
ne 21.1% (55)
ne vůbec je hnusnej 21.8% (57)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
vítejte na našem blogu o tomb raider. :-)

www.psiadusa.sk

www.psiadusa.sk